13.02.2018.

Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Imenovani članovi gradskih odbora i komisija

Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U utorak, 13. veljače, održana je 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevnom redu od 11 točaka prethodio je uobičajeno Aktualni sat. Pitanja vijećnika su se ponajviše doticala komunalne problematike te je u tom kontekstu vijećnika Jozu Vrdoljaka (HDZ) zanimalo da li se može snijeg čistiti sa strane prometnice Dr. Franje Tuđmana u Bestovju, jer, bez obzira što na istoj nema nogostupa, građani koriste taj dio kako bi došli do autobusne stanice. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je da će obavijestiti zimsku službu da pripaze i uvrste taj dio prometnice u redovno čišćenje prilikom oborina.

Vijećnik Mario Čižmešija (SDP) ukazao je na problem nedovršenih prekopa na cestama, primjerice na Svetonedeljskoj cesti kod Imunološkog zavoda i na Novačkoj cesti, koji se prilikom snježnih oborina baš i ne vide te predstavljaju opasnost za vozače. Gradonačelnik Zurovec odgovorio je kako su svi prekopi za koja su imali saznanja sanirani prije padalina, a dio njih rješava se i po prijavi građana. Također je istaknuo da se, ukoliko se uoči bilo kakav nesanirani prekop ili nepravilnost na prometnici, kontaktiraju gradske službe koje će problem riješiti u najkraćem mogućem roku. Uslijedila je jednoglasna verifikacija zapisnika s 9. redovne sjednice Gradskoga vijeća.

Uslijedile su točke dnevnog reda vezane uz izbor članova u odbore i komisije pri Gradskom vijeću. Na početku rasprave vijećnik Damir Halužan ispred kluba HDZ-a i HSS-a izrazio je nezadovoljstvo ponuđenim brojem mjesta, na što je predsjednik Gradskog vijeća Matej Vrdoljak istaknuo kako je svima na vrijeme upućen zahtjev za očitovanje po istome u pisanom obliku, no vijećnici HDZ-a i HSS-a nisu ni nakon produljenja roka i do održavanja ove sjednice dostavili i predali svoje prijedloge. Vijećnici HDZ-a i HSS-a napustili su sjednicu Gradskog vijeća na koju se više nisu vratili.

Shodno navedenom, prijedlozi su pristigli od strane vijećnika Nezavisne liste Dario Zurovec, vijećnika Nezavisne liste Drago Prahin, vijećnika SDP-a i vijećnika liste Milan Bandić 365- Stranka rada i solidarnosti. Članovi vijeća jednoglasno su i bez rasprave prihvatili prijedloge članova za odbore i komisije kako slijedi:

- Komisija za statut i poslovnik: Ivica Vojvodić, predsjednik, Gabrijel Deak i Ivana Bertović, članovi

- Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada: Matej Vrdoljak, predsjednik, Drago Prahin i Božidar Jedvaj, članovi

- Odbor za komunalne djelatnosti: Marko Kresonja, predsjednik, Mario Pšeničnjak i Irena Lacković, članovi

- Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu politiku: Sabrina Pejić, predsjednica, Romana Semenić i Katarina Špehar, članovi

- Odbor za dodjelu javnih priznanja: Mario Čižmešija predsjednik, Stipo Ćorluka i Andrijana Iviček, članovi

- Komisija za imenovanje ulica: Mario Čižmešija, predsjednik, Gabrijel Deak i Stipo Ćorluka, članovi

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila savjetnica za pravne poslove Grada Mirela Grgić, istaknuvši kako se radi o usklađenju s novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obje točke su jednoglasno prihvaćene.

Posljednju točku dnevnog reda, prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje, uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec, istaknuvši kako su ovom odlukom uređene vrste javnih priznanja, postupak dodjele te definirana tijela koja provode postupak dodjele. Uvedeno je novo priznanje (Priznanje Grada Svete Nedelje) te određeni i novčani iznosi koji će se dodjeljivati uz pojedina priznanja. Prijedlog Odluke jednoglasno je prihvaćen.

A.B.B.

 

Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002