13.11.2017.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Samo "aktualac" otvoren za javnost

Dok na prošloj sjednici svetonedeljskog Gradskog vijeća nije bilo Aktualnog sata za pitanja vijećnika, na sjednici održanoj 13. studenoga za javnost je bila otvorena tek ta točka dnevnog reda. Nakon što su gosti i novinari napustili sjednicu, vijećnici su na zatvorenoj sjednici odlučivali o prijedlogu da se kupi nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika DORF d.o.o. u stečaju. Tajnost sjednice bila je nužna, budući da se radilo o odluci hoće li se Grad natjecati na već mnogostruko ponavljanoj javnoj dražbi, a, vjerojatno, i o tome do kojeg su iznosa sa svojom ponudom spremni ići. Gradonačelnik Dario Zurovec najavio je da će ova odluka biti predstavljena javnosti u srijedu, nakon što završi postupak nadmetanja za predmetnu nekretninu. Grad je već prije pokazao interes za tu nekretninu pa je Gradsko vijeće u starom sazivu 13. travnja ove godine jednoglasno odlučilo, na prijedlog bivšeg gradonačelnika Drage Prahina, da se Grad natječe na 15. dražbi firme DORF u stečaju, za kupnju gotovo 20.000 metara kvadratnih zemljišta (parkiralište iza vrtića i park unutar HOTO vila), po cijeni od ukupno 1,2 milijuna kuna.

Aktualni sat

Božidara Jedvaja (BM 365) zanimalo je izdavanje građevinskih dozvola i do kuda se došlo s pregovorima o gradskom javnom prijevozu sa ZET-om te je upozorio na dugogodišnju opasnost od jame u Ul. Markovići u Novakima. Gradonačelnik Dario Zurovec je podsjetio da su građevinske dozvole u ingerenciji Zagrebačke županije, s kojom Grad ima korektnu suradnju. Za izradu prijedloga rješenja javnog prijevoza angažirana je tvrtka kojoj su dali sve potrebne podatke, a zatraženo je i mišljenje građana, dok će jamu u Novakima istražiti na terenu.

Mario Čižmešija (SDP) podsjetio je da je njegova stranka u prošlom mandatu već tražila popis socijalnih slučajeva u Gradu te kriterija po kojima se dijele razne pomoći pa ga zanima je li tu što riješeno. Upozorio je i na to da nije u redu da na dječjim igralištima rasvjeta gori u 23 sata. Zamjenica gradonačelnika Marija Hršak rekla je da je postojao popis koji su dobili od Crvenog križa, a sada u dogovoru s njima i Centrom za socijalnu skrb pripremaju kriterije po kojima bi se ti popisi revidirali. Također, uputili su dopis mjesnim odborima (koji zapravo daju ta imena) da se u svom predlaganju trebaju voditi načelom pravednosti. Direktor trgovačkog društva Svenkom d.o.o. Dalibor Jakopec rekao je da je određeno da se javna rasvjeta na dječjim igralištima (pomoću tajmera) gasi oko 23 sata.

Marka Kresonju (SDP) zanimalo je tko vodi evidenciju o korištenju društvenih domova, a gradonačelnik je odgovorio da je to Ivana Novosel.

Na pitanje o stanju na računu Grada Goran Kanižaj (HDZ) dobit će pisani odgovor. A na njegovu primjedbu da je NK TOP zanemaren te da su morali platiti kaznu za neodgovarajuće odloženu umjetnu travu, gradonačelnik se nije složio s konstatacijom da je NK TOP zanemaren te je podsjetio da su s njima u nekoliko navrata vodili razgovore, a na neodgovarajuće odloženu umjetnu travu žalili su se roditelji školaraca.

Marijana Vojvodića (HDZ) zanimalo je hoće li mještani Novaka imati kakve olakšice kod priključaka na novu kanalizaciju, budući da su staru sami financirali te kada će započeti radovi na vodovodu od nogometnog igrališta do mosta. Gradonačelnik je rekao da se za olakšice za kanalizaciju treba dogovoriti, a Ivan Abramović dao je informaciju da je ugovor za vodovod sklopljen s budućim izvođačima, a gradnja će ovisiti o vremenskim mogućnostima.

Tomislav Lehpamer (HDZ) dobit će pisani odgovor na pitanje o javnim nabavama, a na pitanje o rekonstrukciji Ulice Šabarići, gradonačelnik je odgovorio da će uskoro početi.

Zdenko Tubikanec (HDZ) zanimao se za rekonstrukciju županijske ceste, nogostupa i biciklističke staze od Podsuseda do Bestovja te ponovno upozorio na opasnost raskrižja kod Savske ceste, gdje se ponovno dogodila nesreća. Gradonačelnik Zurovec rekao je da je taj projekt u tijeku te da dogovaraju sa ŽUC-om dinamiku radova, kako se ne bi dogodila blokada prometa zbog eventualnih paralelnih radova na glavnim prometnicama.

Damira Halužana (HDZ) zanimalo je na koliko se natječaja za EU fondove Grad javio nakon 1. srpnja ove godine i koliko im je sredstava eventualno odobreno. Podsjetio je i da je Grad imao dogovor sa ŽUC-om za asfaltiranje 1800 m asfalta, pa ga je zanimalo gdje je zapelo, jer je Rakitska cesta bila u planu za gradnju, a imali su sve dozvole. Dario Zurovec je odgovorio da za nekoliko tjedana treba biti završena izrada prijedloga strategije Grada, gdje će se vidjeti koji će projekti biti od interesa za Grad, kako bi se onda s time javljali na natječaje. Također, odgovorio je da je za Rakitsku cestu u planu rješavanje problema oborinske odvodnje, a za Svetonedeljsku i Siget asfalt, no sve zajedno rješavat će se, kao što je već rekao, u fazama da ne bi došlo do blokade prometa.

Na neodgovarajuće vođenje sjednice Gradskog vijeća požalio se Dragutin Vinovrški Pentek (HSS) te zamjerio gradskoj upravi što se na sjednicama više ne koriste mikrofoni i govornica, a vijećnici si međusobno uskaču u riječ, što i novinarima otežava rad. Također je upozorio na neadekvatno i opasno prometno rješenje dijela preuskog nogostupa u Harambašićevoj ulici, gdje je već poginuo čovjek. Upitao je i što je sa zaključkom Gradskog vijeća u prijašnjem sazivu, da se riješi pitanje granica između naselja. Gradonačelnik je najavio da se radi na novom ozvučenju gradske vijećnice. A za granice naselja nije prihvaćen prijedlog da se verificiraju granice iz 1985./86. Za rješavanje tog pitanja je bio angažiran odvjetnički ured. Ivan Abramović je objasnio da bi se za proširenje nogostupa u Harambašićevoj ulici trebao mijenjati projekt.

Mogućnost sufinanciranja za uklanjanje salonitnih krovova zanimala je Zdenka Tubikanca, a Damir Halužan rekao je da je donesen zakon prema kojem je Grad dužan osigurati lokaciju za zbrinjavanje toga otpada. Budući da su prošli rokovi dok se to sufinanciralo, Grad to eventualno može sufinancirati svojom odlukom. Zbrinjavanje se plaća prema težini, rekao je Halužan te rekao da zbrinjavanje jednog krova košta oko 8.000 kuna.

Savjetnica za urbanizam Renata Rožek podsjetila je da svaki građanin Svete Nedelje ima pravo dva puta godišnje besplatno odložiti po 200 kilograma toga otpada, a ostalo će se zbrinuti kroz neki drugi program. Sada u Gradu postoji 170 zahtjeva za zbrinjavanje salonitnih krovova.

Pročelnica Biserka Delač rekla je da je upravo u tijeku izrada novog Plana za gospodarenje otpadom u Gradu Svetoj Nedelji, kako bi se postojeći uskladio s planom RH, a u njega će biti ugrađena i jedna neobvezujuća opaska, koja će predvidjeti mogućnost sufinanciranja zbrinjavanja tog otpada i iznad sada dozvoljenih količina, u svrhu zaštite okoliša. Za to bi se onda u proračunu sljedećih godina mogla osigurati sredstva.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002