18.04.2017.

Gradsko izborno povjerenstvo poziva na provjeru biračkog popisa

Počinje postupak kandidiranja za izbore

Gradsko izborno povjerenstvo poziva na provjeru biračkog popisa

Kao što je poznato, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 13. travnja raspisala lokalne izbore na kojima će se birati gradonačelnici ili gradonačelnice, načelnici ili načelnice, župani ili županice, njihovi zamjenici, kao i predstavnice i predstavnici tijela jedinica lokalne i područne samouprave (gradska i općinska vijeća te županijske skupštine). U isto vrijeme, odlukom Gradskog vijeća Grada Samobora, održat će se i izbori za članice i članove Vijeća mjesnih odbora ili gradskih četvrti.

Izbori su raspisani za 21. svibnja, a svi koji žele sudjelovati na izbori mogu do 10. svibnja provjeriti točnost podataka u registru birača te zatražiti upis, dopunu ili ispravak podataka. Osim ovih podataka, iz Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora, kojem je predsjednik i ove godine Darko Župančić, stižu i obavijesti o postupku kandidiranja.

Državno izborno povjerenstvo je za postupak kandiranja koji traje od 21. travnja 2017. godine do 4. svibnja 2017. godine donijelo Obvezatne upute i propisalo obrasce za postupak kandidiranja na lokalnim izborima i provedbu izbora, koji obrasci se mogu, počevši od 21. travnja 2017. godine, kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Samobora za postupak kandidiranja koji traje od 21. travnja 2017. godine do 4. svibnja 2017. godine donijelo je Obvezatne upute i propisalo obrasce za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, koji obrasci se mogu, počevši od 21. travnja 2017. godine, podići u Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne izbore Grada Samobora ili preuzeti s mrežne stranice Grada Samobora www.samobor.hr.

Detaljne upute o tijeku izbornih radnji i postupku kandidiranja predstavnici političkih stranaka, kao i nositelji lista grupe birača mogu dobiti na sastanku koje za njih organizira Gradsko izborno povjerenstvo dana 21. travnja 2017. godine u 16 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Samobora, gradonačelnice/gradonačelnika Grada Samobora, te članica/članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 4. svibnja 2017. godine do 24:00 sata.

Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 06. svibnja 2017. do 24:00 sata, sastaviti i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada Samobora objaviti:

- sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Samobora, kao i zbirnu listu za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Samobora

- sve pravovaljano predložene kandidature za izbor gradonačelnice/gradonačelnika Grada Samobora i njihovih zamjenica/zamjenika, kao i

- sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora, kao i zbirnu listu za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora.

Sve obavijesti vezane za provođenje lokalnih izbora mogu se dobiti od:

- Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, putem adrese elektroničke pošte: gip.samobor@izbori.hr, ili na brojevima telefona 3378-194, 3378-195, odnosno telefaksa 3378-113,

- Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije, Zagreb, Ivana Lučića 2a, putem adrese elektroničke pošte zip.zagrebacka@izbori.hr, ili na broju telefona 6009-452,

- Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15, putem elektroničke pošte: dip@izbori.hr, ili na brojevima telefona 01/4569-712, 01/4569-713, odnosno telefaksa 01/6303-509.

Sve obavijesti vezane za provođenje mjesnih izbora mogu se dobiti od Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Grada Samobora, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, putem adrese elektroničke pošte gip.samobor@izbori.hr, ili na brojevima telefona 3378-194, 3378-195, odnosno telefaksa 3378-113.

I.H

 

Gradsko izborno povjerenstvo poziva na provjeru biračkog popisa

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002