20.08.2007.

Potok Gradna samo naoko djeluje pitomo - povremeno pokazuje i svoje silovitu stranu koju treba obuzdati postojećim planovima za gradnju retencija

Što se čeka!?

Potok Gradna samo naoko djeluje pitomo - povremeno pokazuje i svoje silovitu stranu koju treba obuzdati postojećim planovima za gradnju retencija

Hirovitost našeg bujičastog potoka Gradne poznata je samoborcima dugi niz godina. Oni koji duže pamte, sjećaju se poplava na glavnom trgu kralja Tomislava, kad je visina vodostaja bila više od jednog metra. 21. svibnja 1939. godine Tomislavov trg bio je neprepoznatljiv - potpuno potopljen.

Da bi sigurnost od hirovitosti Gradne bila osigurana, potrebno je regulacijom korita stvoriti propusnu moć visokog vodnog vala za maksimalno 40m3/sek.

Snaga vode dovodi koritom velike količine nanosa zemlje i kamena iz brdskog područja u centar čime smanjuje protočnu moć. Da bi se to spriječilo na osnovu proračuna količine prosjeka 100-godišnje velike vode treba izgraditi 4 retencije: Rudarska Gradna, Lipovečka Gradna, Slapnica i Ludvič.

Volumenska zapremina sve 4 retencije od 409.310m3 služila bi za taloženje kameno-zemljanog nanosa uključujući i vodu, čime se balansira količina protoke kroz centar Grada od max.40m3/sek. Nakon prolaska velikog vodnog vala Vodoprivreda bi morala redovito ove retencije-taložnice čistiti, te ih imati prazne i spremne za doček novih bujica.

Procjena vrijednosti za retencije na Rudarskoj i Lipovečkoj Gradni za koje su ishođene lokacijske dozvole iznosi oko 13.000.000 kuna.

Studija utjecaja na okoliš prihvaćena je uz odgovarajuće rješenje Ministarstva okoliša prije točno tri godine. Potrebu za gradnjom ovih retencija utvrdila je još 1992. godine Vodnogospodarska osnova, ali od gradnje do danas ništa.

Hrvatske vode - VGO Zagreb već tri godine imaju početna sredstva planirana za gradnju, ali svake se godine ista prolongira. Vjerojatno se čeka da nas u Samoboru ponovo poplavi, pa se možda onda netko probudi?

Županija pak redovno na Poglavarstvu razmatra Izviješće O izvršenju plana upravljanja lokalnim vodama za slivno područje grada Zagreba II odsjek od Hrvatskih voda, te će se ovo izviješće razmatrati u rujnu. Sad je prilika da članovi Poglavarstva postave pitanje zašto se ovi životno važni objekti za Grad Samobor ne izvode!?

Svjedoci smo ovih dana kako u bližem okruženju, tako i u širem (Švicarska, Njemačka) bujice rade ogromne štete. Nemojmo dozvoliti da nas iznenadi!

Adolf Paar, inž.

 

Potok Gradna samo naoko djeluje pitomo - povremeno pokazuje i svoje silovitu stranu koju treba obuzdati postojećim planovima za gradnju retencija

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002