05.08.2004.

Kadrovske promjene u crkvenim redovima

Novi samoborski župnik je Vladimir Bogdan

Vijest o promjenama župnika u Samoboru i okolici stiže iz crkvenih krugova.

Odlukom zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića, novim župnikom u Samoboru imenovan je dosadašnji župnik u Dugom Selu Vladimir Bogdan. Zlatko Koren odlazi iz Kerestinca jer je imenovan rektorom Svetišta Majke Božje Bistričke, župnikom moderatorom u Mariji Bistrici te upraviteljem Doma Salve Regina. Zdravko Novak iz Luga odlazi u župu svetog Kvirina u Sisku. Na mjesto upravitelja župa u Lugu i Noršić Selu dolazi Damir Bačun. Božidar Cindori preuzima župu Bestovje-Novaki-Rakitje i župu Kerestinec, dok je župnikom u Rakovom Potoku imenovan Stjepan Drugčević.

/mš/ Radio Samobor

 

Kadrovske promjene u crkvenim redovima

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002