02.09.2012.

KYOKUSHIN KARATE - KK Fortis upisuje nove članove

Dođize na kyokushinkai!

KYOKUSHIN KARATE - KK Fortis upisuje nove članove

 

KYOKUSHIN KARATE - KK Fortis upisuje nove članove

Arhiva 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002