17.03.2012.

Redovna skupština Samoborskog športskog saveza

Inicirana promjena Statuta

Redovna skupština Samoborskog športskog saveza

Uobičajeni ustaljeni ritam na sjednicima skupštine Samoborskog športskog saveza ove je godine promijenila posljednja točka dnevnog reda, na kojoj je dio članova predstavio inicijativu za izmjene postojećeg Statuta, a s kojom su ranije upoznali i Izvršni odbor. Iako je na sjednici bilo prijedloga da se pričekaju najavljene izmjene Zakona o sportu i udrugama te da se odluka o članovima komisije koja će pripremiti izmjene Statuta prepusti Izvršnom odboru, na kraju je prevladao stav predlagača da se najvažnije prepravke Statuta Samoborskog športskog saveza naprave do sredine lipnja, a u komisiju koja će pripremiti materijal izabrani su Žarko Adamek, Darko Šimunec, Mladen Vlahović, Vladimir Čerkez i Damir Frlić.

Budući da obrazloženje za izmjene Statuta nije bilo u materijalima, mnogi su članovi skupštine ostali u nedoumici o čemu se točno radi. Tako smo sami morali od predlagača zatražiti materijal (predlagači su Karate klub Samobor, Judo klub Samobor, Karate klub Mladost i Školski športski savez) i saznati da su u cilju unapređenja ukupne zajedničke skrbi i rada na stvaranju optimalnih uvjeta obavljanja djelatnosti svakog pojedinog i svih članova SŠS-a predložili sedam točaka, a u kojima traže da se zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora dostavljaju u roku 20 dana svim članicama saveza, jednakopravan transfer novčanih sredstava članicama te da on ne ovisi o volji jednog čovjeka. Predlažu i da se oformi komisija za odlučivanje o hitnim intervencijama i novčanim pomoćima, da svi dokumenti koji se šalju članicama saveza moraju biti raspravljeni na Izvršnom odboru (smatraju da je dosadašnja praksa bila i na granici zakonitosti), a traže i formiranje povjerenstva za praćenje ostvarivanja prijavljenih programa članica saveza, jer smatraju kako mišljenje o nečijem radu ne može donositi samo jedna osoba.

Jedan od najvažnijih zahtjeva odnosi se na izmjene Statuta, jer se u njihovom prijedlogu upozorava na nekoliko nelogičnosti, kao što su da tajnik ne odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru, nego samo skupštini, te sam donosi opće akte po kojima djeluje i slično. To predlagači žele promijeniti pa će, nakon odluke skupštine Samoborskog športskog saveza, izmjene Statuta predložiti već spomenuta imenovana komisija.

Početak skupštine SŠS-a, održane 16. ožujka, obilježili su promjene članova i redovna izvješća o radu. Nakon ostavke Svete Milovanovića, skupštinari su za novog potpredsjednika Izvršnog odbora izabrali Dragu Marovića, a za novog člana IO-a do kraja ovog mandata Božu Jurkovića. Prihvaćeno je izvješće o radu za 2011. u kojem je predsjednik saveza Boris Makarun zahvalio Gradu što pridaje veliku pozornost sportu, dok je tajnik Juro Horvat ocijenio da je prošla godina bila jedna od najuspješnijih u povijesti, istaknuvši kvalitetnu suradnju sa svim institucijama. Prihvaćen je plan rada za 2012. godinu, a planirana sredstva iznose 5.453.957 kuna. Prihvaćena je i Strategija razvoja samoborskog sporta do 2020. godine, za koju je tajnik Horvat istaknuo da je prvi takav dokument u Gradu Samoboru i da ona daje smjernice daljnjeg razvoja sporta, kao i da su se svi mogli uključiti u raspravu. Finalna je verzija već poslana u nadležno ministarstvo te izrađivaču Strategije razvoja Grada Samobora. Budući da se očekuju nova zakonska rješenja u sportu, tajnik SŠS-a Juro Horvat rekao je da će biti moguće i promjene u predloženoj strategiji, jer će se morati prilagoditi novim okolnostima.

U nastavku skupštine u Samoborski športski savez primljeno je pet novih članica – Odbojkaški klub Samobor, Boćarski klub dr. Ante Starčević Samobor, Boćarski klub osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje, Kendo klub Samobor i Golf klub Samobor.

Uspjeh u daljnjem radu svim samoborskim sportašima zaželio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko, baš kao i gradonačelnik Krešo Beljak, koji je istaknuo da svi koji imaju neka pitanja mogu slobodno doći u gradsku upravu i riješiti sve nedoumice koje ih muče te poželio da sve promjene koje će se napraviti budu što kvalitetnije i da se do njih dođe na najkvalitetniji način te zaključio kako je gradska uprava ponosna na uspjehe svih samoborskih sportaša i klubova.

M. Šipuš

 

Redovna skupština Samoborskog športskog saveza

Arhiva 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002