11.04.2018.

Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora

Prošla nas je zima puno koštala

Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora

Željka Stanca ne treba posebno predstavljati. Kao zamjenik gradonačelnika zadužen je za resor komunalnih djelatnosti i prateću infrastrukturu, o čemu uspješno brine već niz godina, a kao rođeni Samoborac aktivno sudjeluje i u svim ostalim segmentima života svojega grada. Uvijek dostupan za razgovor i ovaj nam je put otvoreno odgovorio na neka od ključnih pitanja vezanih uz Grad Samobor i njegove građane, uz rad najvećeg gradskog poduzeća, ali i njega osobno.

Zima je konačno pri kraju, ali baš nam je u tim zadnjim danima pokazala svoje zube. Puno snijega i niske temperature okovali su i Samobor. Kako je to odradila naša Zimska služba Komunalca?

Prava zima počela je već negdje pred sam Fašnik i protegnula se neuobičajeno na početak ožujka, sve skupa četrdesetak dana. Bilo je tu puno posla za našu Zimsku službu, obzirom na konfiguraciju terena koju moraju pokriti. Financijski, samo radi usporedbe, izlazak svih jedinica koje čiste snijeg je oko 120 do 150 tisuća kuna dnevno. Kada to pomnožimo s dvadesetak takvih dana, dolazimo do brojke od oko 3 milijuna kuna, bez posipavanja sipinom i soli, koji koštaju još dodatnih 1,5 milijuna kuna, pa nas sve skupa košta oko 4,5 do 5 milijuna kuna godišnje.

Koliko je u proračunu bilo osigurano finacijskih sredstava za rad Zimske službe?

Otprilike svake godine planiramo oko 4 milijuna kuna. Ima godina kada zbog vremenskih prilika uštedimo, a neke godine malo i prekoračimo ta predviđena sredstva. Kada se to dogodi, onda to ide ponekad i na uštrb ljetnog održavanja cesta. Međutim, ono što je veći problem je to što se nakon svake jače zime pojavljuju i veća oštećenja na prometnicama, za što, naravno, nije kriva Zimska služba, ali i to se onda mora sanirati. Nisu problem samo stare prometnice, već i one nove, na kojima niske temperature jednostavno uzrokuju pucanje dijelova sloja asfalta pa imamo i nove udarne rupe. To je veći financijski izdatak, no Grad Samobor ima i za to već predviđena financijska sredstva. Dakle, čim se očisti i otopi snijeg idemo u čišćenje sipine i krpanje tih rupa, kako bi nam ceste bile spremne i sigurne za prometovanje. Ove godine potrošili smo puno sipine i soli pa nam sljedećih mjesec dana predstoji veliko čišćenje, jer sve to utječe i na sustav odvodnje uslijed topljenja snijega. Na sve to smo bili spremni i odradit ćemo posao kako treba.

Obaveza svih jedinica lokalne samouprave bila je do zakonskog roka donijeti planove i strategiju gospodarenja otpadom. Što je po tom pitanju do sada napravljeno u Gradu Samoboru i što sve još trebamo napraviti?

Novi Zakon o gospodarenju otpadom, kao i uredba, točno propisuju što i kako treba raditi. Što se toga tiče, Grad Samobor dosta visoko kotira na toj ljestvici u odnosu na druge gradove, jer smo na vrijeme donijeli odluku o selektivnom prikupljanju otpada i krenuli u njezinu provedbu. Nije lako u kratkom roku svim građanima omogućiti sve potrebno da bi razvrstavali sav koristan otpad, jer radi se o otprilike 14 000 korisnika za koje treba osigurati zasebne spremnike za određenu vrstu otpada – papir, staklo, plastiku i miješani otpad, što znači već 4 kante po kućanstvu ili isto toliko kontejnera za zgrade. Do kraja godine to ćemo i provesti, jer kante su naručene i svim građanima će to biti omogućeno. Puno puta sam napomenuo da se cijena usluga, unatoč većem broju odvoza radi ovakvog načina poslovanja, za građane i korisnike neće mijenjati. Dio tog otpada, u prvoj fazi najprije onog biorazgradivog, iskoristit će se preradom u kompostani, za koju je već izdana građevinska dozvola i koja će, nakon odabira izvođača radova, početi s radom na prostoru bivšeg odlagališta otpada Trebež prema planu. Obzirom da ne možemo biti sigurni da će građani baš uvijek pravilno sve razvrstati, a i sam papir ili plastika su različitih vrsta, sljedeća faza je gradnja sortirnice, odnosno cijelog pogona za razvrstavanje otpada.

Kada će i gdje Grad Samobor dobiti sortirnicu otpada?

Njezina gradnja predviđena je također u sklopu centra za gospodarenje otpadom na Trebežu. I za nju već imamo građevinsku dozvolu, a natječaj za izvođača kreće tijekom ovog mjeseca. Za izgradnju tih dvaju najvažnijih objekata osigurana su sredstva, a tendencija i velik značaj cijelog tog sustava novog načina gospodarenja otpadom je smanjenje količine odlaganja miješanog komunalnog otpada za 50%, što je ne samo direktiva EU, već i njezin standard kojeg se moramo pridržavati. Na taj način s vremenom će se uštedjeti na zbrinjavanju stvarnog otpada. Kako sam rekao, Samobor će to i ispoštovati, a paralelno s time krenuti i u iskorištavanje komercijalno vrijednog otpada, sirovine.

Proljeće je na vratima i brzo će stići ljeto. Što je s jedinim kupalištem i bazenima u Samoboru, onima na Vugrinščaku, odnosno "hidropatskim"?

Grad Samobor raskinuo je ugovor sa svoje strane, a što se tiče ulaganja koncesionara oko kojih se nismo složili, ona će se razrješavati i priznavati argumentima na sudu i Grad će tu odluku u potpunosti poštovati. Napominjem da će se to dogoditi tek po pravomoćnoj odluci nadležnog suda.

U međuvremenu je najavljena i gradnja bazena na prostoru bivše Vojarne Taborec. U kojoj je to fazi i što građani mogu očekivati?

U proračunu za ovu godinu predviđeno je 400.000 kuna za projektiranje novog gradskog bazena na prostoru podno Mirnovečke ulice, u sklopu bivše vojarne. Dakle, idejni projekt je u izradi i čim ćemo ga dobiti na uvid o tome ćemo obavijestiti i javnost, a bit će to vrlo skoro. U prvoj fazi bit će to otvoreni bazen, koji bi u svojoj zadnjoj fazi trebao postati i natkriven, zatvoreni bazen, koji bismo mogli koristiti tijekom cijele godine.

Znaju svi da jako volite nogomet i da ste godinama na različite načine sudjelovali u radu samoborskog nogometnog kluba. Više niste direktno involvirani, ali kako gledate na brojne promjene u vodstvu kluba i, nažalost, slabe rezultate naših nogometaša?

Još uvijek sam, kao građanin Samobora, makar indirektno, vezan uz taj klub, a dok sam i bio na nekim sportskim funkcijama zalagao sam se uvijek da u klub dolazi što više djece, što radim i danas. Nažalost, rezultat se gleda prije svega kroz uspjehe ili neuspjehe seniora, onih najstarijih, a zanemaruje se rad s mlađim kategorijama i njihovi rezultati. Stoga sam i na zadnjoj skupštini rekao i poručio novom vodstvu da se maksimalno posvete radu s djecom i okupe trenere i pedagoge koji s tim uzrastima znaju raditi. Nadam se da će u tom smjeru sve i krenuti, jer prioritet nam ne bi trebalo biti hoće li seniori igrati u sklopu 3. ili 4. lige. Kadrovi se, kao i svugdje, stvaraju kroz sustavan rad s mlađim uzrastima pa nam oni trebaju biti i prioritet.

Prije otprilike mjesec dana postali ste i čelni čovjek samoborskog HSS-a, koji je ujedno i najveća gradska organizacija Vaše stranke u cijeloj Hrvatskoj. Obzirom na sve obaveze koje imate kao zamjenik gradonačelnika, stižete li obavljati i nove dužnosti u HSS-u?

To mi ne stvara niti će mi, vjerujem, stvarati probleme. Kandidirao sam se na mjesto predsjednika gradskog HSS-a zato što imam viziju kako stranka treba funkcionirati i može ići naprijed, a naslijedio sam i odlične temelje koje je uspostavio gradonačelnik i predsjednik HSS-a na državnoj razini, moj veliki prijatelj Krešo Beljak. Dakle, taj rad samo moram nastaviti i nastojati ga još poboljšati. U Samoboru imamo oko 1500 članova, što je velika baza, ali i dalje ćemo puno raditi na terenu direktno s našim članovima, a jednako tako ćemo imati sluha i za sve ostale naše sugrađane, koji su možda u nekoj drugoj stranci ili pak uopće nisu u nekoj stranci. To mi je dužnost kao zamjenika gradonačelnika, ali i kao novog predsjednika samoborskog HSS-a.

U pripremi su, odnosno u drugom čitanju, promjene Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prema kojima bi gradskim komunalnim poduzećima bilo onemogućeno obavljanje poslova prodaje lijesova, organizacije ukopa i slično, već bi oni u potpunosti bili prepušteni slobodnom tržištu, odnosno za to registriranim poslovnim subjektima. Takve poslove već godinama obavlja samoborski Komunalac d.o.o., na razini i po standardima koji zadovoljavaju građane Samobora. To je, ujedno, i znatan izvor prihoda za poduzeće koje brine o gradskim grobljima. Kakav je stav samoborske gradske uprave po tom pitanju?

Ukoliko se prijedlog izmjene Zakona o pogrebničkoj djelatnosti usvoji, Grad Samobor već ima u pripremi rješenje kojim će regulirati obavljanje pogrebničke djelatnosti na svom području.

(Samoborske novine)

 

Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora

Arhiva 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002