18.04.2011.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko

Rad u okvirima realnosti

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko

Već su gotovo dvije godine prošle od izbora i konstituiranja ovog saziva samoborskog Gradskog vijeća. Kraću ocjenu rada iznosi njegov predsjednik Željko Žarko.

Čitajući o radu zagrebačke Gradske skupštine i još nekih vijeća možemo uočiti da ima trzavica između vijećnika i gradske uprave. Kakva je vaša ocjena suradnje samoborskog Gradskog vijeća s gradonačelnikom?

Gradsko vijeće Grada Samobora i gradonačelnik, za razliku od nekih sredina, odlično su surađivali do sada i uvjeren sam da će se takva suradnja nastaviti. Gradonačelnik je proveo sve odluke koje je Vijeće donijelo i nije bilo odstupanja od dogovorenih naputaka i usvojenih odluka. U ove gotovo dvije godine, odnosno blizu polovine mandata, održali smo 17 sjednica, servisirali potrebe Grada i građana te s gradonačelnikom osigurali uspješno i nesmetano funkcioniranje Grada i gradskih službi. S ponosom ću reći da smo dio poslova odrađivali uspješnije i brže od prethodnih gradskih uprava, na zadovoljstvo Samoborki i Samoboraca. Osim toga, unatoč krizi koja se očituje u cijeloj Hrvatskoj, zahvaljujući dobroj suradnji Vijeća i gradonačelnika, Samoborke i Samoborci gotovo da je nisu osjetili u radu gradskih službi, socijalnim izdvajanjima ili radovima u našem gradu.

Kakva je suradnja među strankama, kako unutar koalicije, tako i između oporbe i vladajućih?

Kao predsjednik Gradskog vijeća mogu zahvaliti svim vijećnicima na aktivnom sudjelovanju u radu Vijeća i kvalitetnim raspravama. Naglasio bih da su svi vijećnici svjesni da je dijalog nužan te da međusobna tolerancija treba biti na najvišoj mogućoj razini. Uz normalna i očekivana iskrenja koja se događaju među političkim protivnicima, svi vijećnici to i poštuju i s te sam strane zadovoljan. Istina je da su nam parlamentarni izbori sve bliži, a to bi moglo podići tenzije i povećati političku temperaturu. Uvjeren sam da ću uspjeti zadržati radnu atmosferu na sjednicama Gradskog vijeća i da nam politički folklor neće ometati učinkovitost. Uz to, sumnjam da će nadolazeći parlamentarni izbori utjecati na rad koalicije u gradu u odnosu na državne koalicije. I tijekom predsjedničkih izbora imali smo različite kandidate pa smo uspješno funkcionirali. Mišljenja sam da će naša koalicija i dalje djelovati prema sporazumu koji smo potpisali za dobrobit Samobora i da ćemo i sve odluke donositi za dobrobit naših građana.

Koje važne odluke očekuju vijećnike do kraja 2011. godine?

Do kraja godine nas čeka donošenje Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana. To su najvažniji poslovi kojima će se Gradsko vijeće baviti. Riječ je o iznimno važnom zadatku, u kojem pogreške trebaju biti svedene na minimum. O GUP-u i Prostornom planu ovisi budućnost Samobora, prije svega njegov budući razvoj. Izmjene Statuta Grada Samobora značajan su posao. Izmjenama će biti omogućeno da Gradsko vijeće posebnim zaključkom imenuje predstavnika ili predstavnike Grada Samobora u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Samobor ima udjela ili dionice. Za Samobor to konkretno znači da Skupštinu Komunalca neće činiti samo gradonačelnik. Koliko će članova brojati ta skupština, kao i tko će sve u njoj sjediti, bit će odlučeno nakon izmjena Statuta Grada Samobora. Osim toga, očekuje nas i dio odluka koje moramo donijeti vezano uz zakonske izmjene koje je Sabor izglasao ubrzanim tempom. Te će se promjene reflektirati na lokalnu samoupravu u mjeri da će biti dodatnih usklađivanja sa zakonskim aktima.

Hoće li trenutna gospodarska situacija u državi značajnije usporiti razvoj gradskih projekata, među njima i uređenje prostora bivše vojarne?

Naravno da bismo do kraja ovog mandata voljeli napraviti ili barem započeti sve planirane projekte, ali, evo, ovogodišnji proračun je za 6,7% manji u odnosu na prošlogodišnji. Unatoč tome, dobrim gospodarenjem i suradnjom Vijeća i gradonačelnika, uspjet ćemo Samoborkama i Samoborcima podići kvalitetu života. Autobusni kolodvor izvrsno napreduje i, unatoč lošem vremenu tijekom jeseni i zime, bit će završen u predviđenom roku. Projekt uređenja nove knjižnice u Sami se vodi kroz proračun i ide prema realizaciji, ali prema smanjenim mogućnostima, i vidjet ćemo do kojeg stupnja možemo doći. Dosta planova i projekata je vezano uz našu vojarnu koja, napokon, prelazi u vlasništvo Grada. Upravo vojarna dobrim dijelom određuje daljnju količinu i intenzitet realizacije budućih projekata. Prvo na redu je uređenje policijske postaje, za što je u gradskom proračunu osigurano 7 milijuna kuna.

Planira li Grad Samobor tražiti oslonac i u sredstvima iz fondova Europske Unije? Je li to budućnost financiranja značajnijih projekata?

Ne samo da planira; Grad Samobor je već sada okrenut prema EU fondovima i, da budem slikovit, iz dana u dan je sve više projekata koji bi kroz njih mogli biti realizirani. Najdalje je dogurao projekt koji ćemo, nadam se, realizirati u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Riječ je o projektu sanacije odlagališta otpada Trebež vrijednom oko 45 milijuna kuna. U sljedećih nekoliko mjeseci trebali bi znati na čemu smo, odnosno je li projekt odobren. Sve govori da ne bi trebalo biti problema oko realizacije projekta. Osim ovoga, tu je i projekt dugoročnog razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora. Njega bismo trebali realizirati u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te Hrvatskih voda. Vrijednost ovoga projekta je oko 150 milijuna kuna, što je gotovo cjelokupni proračun Grada Samobora. Samo ova dva projekta govore nam da trebamo nastaviti prema EU, jer, između ostaloga, tamo leži budućnost realizacije značajnijih projekata našega Grada, odnosno poboljšanje kvalitete života naših sugrađanki i sugrađana.

Vrijeme je Uskrsa. Koju poruku želite uputiti sugrađanima?

Samoborkama i Samoborcima želim iskreno i od srca čestitati najveći kršćanski blagdan. Želim nam svima da budemo u mogućnosti okupiti se s najmilijima i u miru provesti kvalitetno vrijeme, bez politike i svakodnevnih problema. Čekaju nas novi izazovi. Nadamo se da ćemo napokon početi izlaziti iz stagnacije i treba iskoristiti svaki trenutak kako bismo bili spremni za uzlaznu putanju naše države, koja nam je neizmjerno potrebna.

Sretan vam Uskrs!

M.Š.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002