28.04.2004.

Razgovor: Slobodan Zorić, direktor Komunalca, govori o zbrinjavanju otpada i smeća

Jedino rješenje: spalionica i recikliranje

Razgovor: Slobodan Zorić, direktor Komunalca, govori o zbrinjavanju otpada i smeća

Povoda za razgovor s direktorom Komunalca Slobodanom Zorićem uvijek ima dosta, ali ovu smo priliku iskoristili za informiranje o novostima u režimu prikupljanja i odvoženja smeća i korisnog otpada s područja Grada Samobora. Kao što je već poznato, odlagalište na Trebežu se zatvara, a odvoženje smeća u Zagreb sigurno će izazvati nove troškove i zahtijevati novu tehnologiju rada.

Odvoz smeća na Trebež vremenski je ograničen do kraja godine. U pripremi je novi način njegovog prikupljanja i odvoženja. U čemu je bit tih promjena?

Glavna je u tome da se smeće više ne vozi na deponiju Trebež, nego na Jakuševac u Zagreb.

Što to znači za građane Samobora? Što će se promijeniti u njihovim navikama i načinu rješavanja smeća?

U biti, u prvo vrijeme se neće promijeniti ništa. Mi ćemo prikupljati smeće kao što smo ga i dosad prikupljali. Postupak se mijenja kod nas, jer se nama više ne isplati voziti smeće u Zagreb ovim malim vozilima koja smo imali do sada, a to znači da mi moramo napraviti promjenu i nabaviti vozila s kojima ćemo nakon prikupljanja izvršiti pretovar i onda s tim većim vozilima, uz bolje sabijanje i prešanje, znači uz čim manje vožnje prema Zagrebu, odvesti tu istu količinu smeća.

Gdje će se nalaziti pretovarna stanica?

Pretovarna stanica trebala bi se nalaziti na deponiji Trebež. Postoji već načelna suglasnost od nadležnih, a u županijskoj studiji koja predviđa zbrinjavanje otpada za Zagrebačku županiju predviđeno je zatvaranje deponije Trebež, ali se na istom mjestu ostavlja pretovarna stanica, bez obzira gdje će se kasnije nalaziti samo odlagalište smeća. Moramo znati da se odlagalište smeća na Jakuševcu također predviđa zatvoriti do kraja 2005. godine. Znači, mora se naći novo odlagalište. U samoj studiji predviđeno je nekoliko lokacija, koje je sada možda bolje ne spominjati, jer to automatski stvara otpor kod građana.

Što je sa spalionicom smeća? Razmišlja li se o njoj?

Spalionica je posebno pitanje. Ona će morati biti napravljena, jer je skupo ovo što vozimo van. A gdje i kako, to sad još, uz sve dogovore i razgovore, nije definirano. Ima različitih razmišljanja o tome.

Što je sa spalionicom smeća? Razmišlja li se o njoj?

Spalionica je posebno pitanje. Ona će morati biti napravljena, jer je skupo ovo što vozimo van. A gdje i kako, to sad još, uz sve dogovore i razgovore, nije definirano. Ima različitih razmišljanja o tome.

Hoće li se mijenjati cijena naknade za odvoz smeća i kako se Komunalac pripremio za novi način odvoza otpada?

Mi smo već u prošloj godini podnijeli zahtjev Gradskom poglavarstvu i nadležnima i cijena novog načina odvoza je zapravo već formirana. Međutim, kad bi se sve ovo pretočilo u cijenu, to bi izazvalo jedno jako veliko povećanje cijena, pa je dogovoreno da se za sada stara cijena korigira na taj način da se cijena prikupljanja smeća, odvoza na Trebež i operacija pretovara ne mijenja, znači u tom dijelu ostaje stara cijena. Nova cijena se formira na način da se u novu cijenu uključi samo prijevoz otpada u Zagreb i deponiranje na deponiji Jakuševac. Vrlo skupa stavka je samo deponiranje otpada na Jakuševac, koja po toni smeća iznosi 403,82 kune. Ta jedna stavka je otprilike nešto veća od iznosa cjelokupnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada na deponiji Trebež. Dakle, cijena se mijenja isključivo radi tih dodatnih troškova odvoza i deponiranja.

Za novu tehnologiju zbrinjavanja otpada potrebna su i specijalna vozila...

Što se tiče opremanja vozilima koja su potrebna za odvoz, to je također vrlo velika stavka, jer se radi o vozilima koja bi trebala svu tu količinu smeća, a radi se o otprilike 200 m3 dnevno, odvesti u Zagreb. Cijena tih vozila, za čiju kupnju smo napravili program opremanja koji smo predložili Gradu, kreće se u milijunima kuna, odnosno u stotinama tisuća EUR-a. Grad je načelno prihvatio naš zahtjev i dat će nam podršku za kredit bez kojeg ta vozila ne možemo ni nabaviti, a kredit bi se vraćao iz gradskog proračuna. U tom programu opreme vozilima nalaze se i ona koja su opremljena za vožnju kontejnera, jer je najvažnije taj otpad sabiti što više, da ga što više sprešamo, a samim time je manji broj vožnji prema Zagrebu i manja je sama količina rastresitog otpada. Moram reći da taj dio troška, opremanje vozilima, nije stavljeno u novu cijenu odvoza otpada, a neće biti stavljeno ni ubuduće, jer bi to bilo preveliko i preosjetno povećanje cijene našim građanima. Za građane je zapravo najvažniji podatak da je za njih cijena manja, ukoliko je manja i količina smeća koju odvozimo u Zagreb. Jer, to je najviša stavka u novoj cijeni.

Kako smanjiti cijenu odvoženja smeća u Zagreb?

Dakle, od svega ovoga što mi zovemo smećem, treba napraviti što manje smeća. Činjenica je da je u našem smeću vrlo mnogo korisnog otpada koji se može odvojiti, izdvojiti i njegovo rješavanje napraviti na drugi način. Svaki način rješavanja korisnog otpada je isplativiji i prihvatljiviji od deponiranja i vožnje u Zagreb i plaćanja te pristojbe. Mi imamo reciklažno dvorište, napravili smo i nekoliko zelenih otoka na kojima se nalaze kontejneri za određene vrste otpada. Dakle, za većinu onog što građani inače stavljaju u svoje kante za smeće, ako odvezu na reciklažno dvorište ili stave u zasebne kontejnere, za toliko će manje plaćati naknadu odvoza samog smeća. Ono što bi mi željeli, a to je novi zadatak i obaveza Komunalca, je to da prijeđemo na pošteniji način obračuna za odvoz smeća, a to je da se više ne plaća po kvadraturi, nego po stvarnoj količini smeća koja se odvozi. To pak ovisi o savjesti svakog građanina. Tko bude savjesniji u prikupljanju i sortiranju otpada, taj će imati i manje smeća, pa će moći računati i na manju naknadu za odvoz smeća.

Kako planirate građanima olakšati taj dio prikupljanja korisnog otpada? Hoće li se morati snalaziti sami?

Nažalost, još ćemo to jedno vrijeme rješavati preko reciklažnog dvorišta, zelenih otoka i kontejnera. Za sada nemamo drugih mogućnosti. Naš problem je što, za sada, ovim vozilima kojima sada vozimo otpad, nemamo mogućnosti odvajanja otpada. Za to bi se Komunalac trebao dodatno opremiti. Međutim, u ovom trenutku, možda je važnije građane osvijestiti da steknu naviku da se doista odvaja koristan otpad, a onda će nama ili nekom drugom tko to bude radio biti lakše opremiti se za takav način zbrinjavanja otpada. Nažalost, to još uvijek nije riješeno kako treba. Imamo riješen dio za odvoz papira, dio za pet-ambalažu, ali to onda ionako odvoze tvrtke koje su registrirane i ovlaštene za taj dio posla.

Povodom toga moram reći da je Komunalac u pripremi za nabavku određenog broja kanti za smeće gdje bi se ljudima omogućilo, obzirom da mi nismo u mogućnosti za sada vagati količinu smeća koja se ostavlja, da građani uzmu standardizirane kante različitih veličina, po kojima će biti određena cijena, a ne po površini stambenog ili poslovnog prostora. Opet dolazimo do toga da svaki građanin koji bude savjesnije odlagao otpad može koristiti manju kantu, a samim time i smanjiti svoju cijenu odvoza smeća.

Činjenica je isto tako da u cijelom sistemu zbrinjavanja otpada neke stvari nisu riješene još ni na nivou države, tako da mi to možemo pratiti polako i ne možemo napraviti neke veće zaokrete. Velika stvar je već naše reciklažno dvorište i zeleni otoci, a najvažnije je, ponavljam, stvoriti kod ljudi naviku da koristan otpad odlažu na za to predviđena mjesta. Tek tada će građani osjetiti razliku u plaćanju naknade za odvoz smeća.

Što će biti sa starim, klasičnim kantama?

One ostaju. Za sada nema razloga da ih mičemo. To su standardne kante, a za sve ono što bude veće ili manje od toga, napravit ćemo izračun stvarne cijene. Kad se dogodi da čovjek povremeno, nekoliko puta godišnje, ima više smeća od onoga što stane u kantu, rješenje će biti, zapravo razmišljamo o tome da nabavimo plastične vrećice s našim znakom, koje bi građani mogli kupiti kod nas, pa bi se to onda normalno odvezlo. Kupnjom te vreće građani bi zapravo platili taj dodatni odvoz, višak smeća.

Znači, neće se više moći uz postojeću kantu ostaviti još nekoliko dodatnih vrećica smeća?

To se više neće moći. Nije to naša samovolja, jer će se prema količini smeća koje se odvozi dimenzionirati i naš vozni park i, naravno, cijena. Mogu postojati manja odstupanja, međutim, velike razlike u količini dnevnog smeća koje se odvozi stvarale bi probleme i nama i građanima. Zato za sve izvanredne situacije čovjek može naručiti kontejner ili dogovoriti izvanredni prijevoz smeća, ali za kućno smeće ne bi smjelo biti velikih odstupanja.

Kada bi taj novi režim mogao stupiti na snagu?

Dio smeća smo već počeli voziti u Zagreb. Početkom idućeg mjeseca i u narednom razdoblju, kako se budemo bolje opremali, tako ćemo stići i do maksimalne količine smeća koju možemo sanirati. Još jednom, ne znam da li sam to dovoljno naglasio, trebalo bi izbjeći da se u Zagreb vozi zemlja, građevinski materijal i sve ono što sam prije spominjao, a da tamo ide stvarno samo smeće i ono što se mora tamo odvesti. Koliko mi budemo opremljeniji, bit će lakše i nama i građanima. Moramo doći do toga da se u Zagreb vozi samo smeće, a ne i korisni otpad.

Robert Škiljan

 

Razgovor: Slobodan Zorić, direktor Komunalca, govori o zbrinjavanju otpada i smeća

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002