23.11.2016.

Bitka za svako drvo u Južnom naselju

Sumrak zdrave pameti ili neprihvatljiva aljkavost

Sumrak zdrave pameti je u napretku te se navedena sječa borova ima provesti prema zacrtanom. U postupanju i u donošenju odluke o sjeći nije se ni najmanje vodila briga da je nekima bor možda preblizu i ne sviđa im se a nekima je životno važan te se nije pokušalo naći razumno rješenje. Znajući da će se dio stanara usprotiviti sječi borova njih kao zainteresirane strane u sporu nitko i nije obavijestio niti je sa njima pokušao naći odgovarajuće rješenje. Lažući i muljajući te odbijanjem davanja informacija jasno je da se radi o sprezi pojedinačnih interesa. Ljepuškasta raspuštenica je inicijator i u ranijim bezrazložnim sječama borova izuzetno zdravih i lijepih primjeraka koje normalan čovjek ni u snu ne bi posjekao. Vlast pokazuje mišiće te ih nije briga za interese građana. Na slici je bor uz zgradu koji ni najmanje ne ugrožava nikoga jer je kao i stotinu drugih drveća u Južnom naselju posađen bliže zgradi a mnogi još i bliže , da svojim hladom štiti pregrijavanje fasada i sprečava buku i prašinu. Dvije male suhe grančice u donjem dijelu je potrebno ukloniti te jednu dugu granu koja ide prema balkonu, skratiti. Na navedenom dijelu nema nikakvih instalacija, dovoljno je udaljen da korijenjem ne ugrožava parapet kod pločnika. Susjed je na parapet i fasadu postavio željeznu konstrukciju te na nju ovjesio ljuljačku za unuka. Smatrajući da su dvije male grane koje su suhe, opasnost za njegovog unuka zatražio je sječu bora. ranije je taj bor izgledao puno ljepše ali je susjed potkresao grane jer su mu smetale da svakodnevno tuda prolazi po vino. također je uništeno ukrasno grmlje koje je raslo između borova i sa strane. Sječom tog bora otvara se velika rupa za buku i prašinu sa jako prometne ulice. Također će se za vrijeme ljetnih vrelih dana pregrijavati fasada te ja zbog toga neću moći spavati do ranih jutarnjih sati. Iako se napominje da će se zasaditi zamjensko drvo, bolje rješenje je da se to drvo ostavi još nekoliko godina dok se novo posađeno drvo ne razraste. Takovo rješenje bi zadovoljilo sve strane ali se nije ni prstom mrdnulo da se upitaju svi stanari a naročito oni ispred čijih su prozora ti borovi i kojima su prava blagodat. Odgovorom kako je to njihov posjed te da sa stvarima na svom posjedu rade što hoće pokazuju mišiće te isključuju mogućnost da je to javna površina i javni interes te da su dužni uvažavati mišljenje i potrebe svih, govori o kontinuitetu bahatosti i ljudske gluposti. Desetak dana obilazio sam povjerenstvo za komunalne poslove te su mi obećavali da se bor neće rušiti, odmah sam usmeno tražio kopiju dokumentacije, te uz raznorazna izmotavanja i laži tek na pisani zahtjev dvadesetak dana kasnije dobijem traženu dokumentaciju ali djelomičnu jer nedostaju snimke na kojima bi se vidjelo što na tom boru ne valja, te snimke tla na kojem korijenje bora podiže i ugrožava parapet, pločnik. Svojom bahatom odlukom stavljaju sve građane koji su svjesni potrebe očuvanja svake grančice i svake ptičice u građane drugog reda, a bilo je lako pronaći rješenje za obje strane.

Naročito nije prihvatljiva aljkavost i neusklađenost pojedinih radnji o kojima bi javne službe morale voditi tačuna.

25.10. 2016 pokušana sjeća bora te je na moju intervenciju zaustavljena

25.10.2016. kod pročelnika gospodina Župančića zatražio sam sve podatke i da se zaustavi sječa te me on upučuje na referenticu ines Vlahović koja svečano obečava da če se od sjeće odustati te provesti javna rasprava svih zainteresiranih strana. Usmeno tražim svu dokumentaciju, referentica zove telefonom pravnicu te u razgovoru sa pravnicom dobiva odgovor da mi treba dati traženu dokumentaciju.

27.10.2016. dolazim po traženu dokumentaciju ali već nailazim na izmotavanje kako je potrebno da to potpiše pročelnik a njega ema.

31. 10.2016. dolazim po traženu dokumentaciju ali referentica nije na poslu.

4.11.2016.dolazim po traženu dokumentaciju ali opet izmotavanje i traženu dokumentaciju nisam dobio.

7.11.2016. ponovo dolazim po traženu dokumentaciju ali je ne dobivam sa obrazloženjem da moram podnijeti pisani zahtjev.

Prema obavijesti na web stranicama grada Samobora dato je pojašnjenje o pravu na obaviještenost te se navodi da se iusmenim putem to može zatražiti a ja sam već 25.10.2016. to zatražio.

7.11.2016. podnosim pisani zahtjev ali zbog sastanka u njezinoj kancelariji ne dobivam nikakavu informaciju.

8.11.2016.ponovo tražim dokumentaciju te sam ponovno odbijen jer referentica nije znala smije li mi dati traženo te smo otišli zajedno do pravnice koja vodi taj dio te mi je rečeno da ču morati pričekati najmanje 20 dana. Prema službenim uputama rok je 15 dana.

9.11.2016. Podnosim žalbu na odluku o sječi borova sa napomenom da je žalba djelimična zbog nemogučnosti pravovremenog pristupa informacijama te da primitkom traženih podataka podneskom žalba će biti dopunjena.

18.11.2016. emailom šaljem požurnicu da mi se dostave traženi podaci

19.11.2016. poštom na kučnu adresu primam djelimičan odgovor u vezi traženih informacija

22.11.2016. poštom dobivam odgovor na djelimičnu žalbu a koji je sačinjen 17.11.2016.

Iz navedene kronologije vidljivo je da se ni najmanje ne uvažava moj zahtjev da se kao stranka u sporu jednako uvažavam ka o i tražitelji sječe drveča te da se ni jednim slovom ne spominje mogučnost da se drvo uredi rezanjem suhih grana te kada se novopossađene sadnice razrastu da se drvo trajno ukloni. To je diskriminacija koja se već nekoliko godina provodi od strane upravnog odjela za komunalne poslove jer takvih primjera u Južnom Naselju ima mnogo i nije prihvatljivo. U odgovoru dobivenom od upravnog odjela za komunalne poslove navodi se da je:

Sukladno tome, Povjerenstvo za uređenje javnih zelenih površina Grada Samobora donjelo je odluku za uklanjanje stabla bora na kd.br. 258713, k'o. Samobor, koja je nužna radi otklanjanja Stete koja neposredno prijeti ljudima i imovini u vidu loma suhih i oštečenih grana te zadiranja grana u balkone na susjednoj katastarskoj destici, budući da je bor zasaden na premaloj udaljenosti od zgade bez nadzora i odobrenja Povjerenstva.

Predmetno drvo zasađeno je krajem sedamdesetih godina prošlog stolječa i poglavarstvo u ovako bahatom i neodgovornom obliku prema svojiim građanima nije niti postojalo. Bezrazumno je uopće uspoređivati vrijeme kada je drvo sađeno sa ovim danas, iako smo mi stanari svojim radom i novcem zasadili ta stabla i zelenilo a danas se neodgovorni pojedinci kao stanari i kao zaposlenici bez pameti i duše ni jednim hvala ne udostoje to uvažiti. Izbrojite sadnice koje su oni zasadili te usporedite sa sadnicama koje smo mi, kako oni navode protuzakonito posadili. Za sve to vrijeme upravni odjel za komunalne poslove sa svojim zaposlenicima pimaju plaće

za sastančenje koje če drvo posječi a koje nisu zasadili i pri tome im nije uopče palo na pamet da upitaju i one koji su ta drveča posadili imaju li potrebe za tim drvečima u koja su ulagali svoja sredstva i vrijeme te im se radovali kao malom djetetu koje raste.Oni se do sada nisu potrudili da posade uz ulicu Kralja krešimira zeleni drvored koji bi štitio od bike i prašine. Buka koja dolazi sa te ulice prelazi dopuštene granice te ih to ne zabrinjava ali dvije suhe grane koje je lako otpiliti i urediti drvo doći če krošnje cijelog drva.

Milan Fiolić

Napiši pismo

Sumrak zdrave pameti ili neprihvatljiva aljkavost

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002