21.09.2016.

Izjava Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

SDP je uvijek u prvim redovima u borbi za prava žena

Ove godine 13. put obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji je Hrvatski sabor proglasio 2004. u spomen na tri žene koje su izgubile život 1999. tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom Općinskom sudu. Supruga, odvjetnica i sutkinja – sve su hladnokrvno ubijene.

Iako se u kontekstu ovoga dana uglavnom govori o obiteljskom nasilju, u posljednjih godinu dana u Republici Hrvatskoj sve se više javlja strukturalno nasilje koje zadire u ljudska, a posebno u ženska ljudska prava. Od propitivanja prava na izbor i slobodno odlučivanje o vlastitu tijelu, od ograničavanja seksualnih i reproduktivnih prava do seksualnih sloboda, od gaženja neprofitnih medija do zaustavljanja cjelovite kurikularne reforme, vrijeme je da kažemo – DOSTA!

Država mora jamčiti puno ostvarivanje svih ljudskih prava, a ne predvoditi njihovo urušavanje i podjarmljivanje života žena. Društvu nikada kao sada nisu bile potrebne socijaldemokratske vrijednosti poput solidarnosti, poštivanja ljudskih prava, sloboda i dostojanstva, kao i tolerancije i ravnopravnosti.

Socijaldemokratska predanost pravednosti i solidarnosti nas obvezuje da i dalje radimo na jačanju i zaštiti prava žena koja počivaju na ravnopravnosti i odsustvu bilo kakvog oblika nasilja, obiteljskog ili strukturalnog.

Članice Socijaldemokratskog foruma žena ne posustaju u borbi za razvoj zdravog, tolerantnog, otvorenog i sigurnog društva u kojem se poštuju temeljna ljudska prava, slobode i dostojanstvo svakog pojedinca i pojedinke te pozivamo legitimno izabrane predstavnike buduće Vlade da, među prvim potezima koje će učiniti, pristupe ratifikaciji Istanbulske konvencije.

Jedino bi to pokazalo da se problemu nasilja neće pristupati prigodničarski i deklarativno, već da će se stvoriti pravni i financijski okvir za stvarnu borbu protiv svakog oblika nasilja.

Socijaldemokratskoi forum žena SDP-a

Napiši pismo

SDP je uvijek u prvim redovima u borbi za prava žena

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002