12.05.2016.

Ako danas ne ustanemo protiv diskriminacije, sutra će žrtva postati netko drugi

Što će Karamarku ta "štraca"?

Ženska inicijativa Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata osuđuje i smatra sramotnom, degradirajućom i licemjernom izjavu kardinala Vinka Puljića, koji je na misi u Arbanasima rekao kako se "žene ne bi trebale upuštati u tjelesna zadovoljstva prije braka", jer će na taj način postati "štrace".

U 21. stoljeću, u vremenu kada bi jednakost trebala biti neupitno ljudsko pravo, upravo oni koji bi, prema opisu svog posla, trebali širiti duhovne vrijednosti, i smatraju se kompetentnima prenositi ih našoj djeci, šire diskriminaciju, netoleranciju, obezvrjeđuju i degradiraju druga ljudska bića na temelju spola.

HNS na to neće i ne može šutjeti jer je sloboda svakog pojedinca za nas neupitna vrijednost, a diskriminacija po bilo kojoj osnovi neprihvatljiva.

Bez međusobnog uvažavanja i partnerstva muškaraca i žena društvo ne može ići naprijed, nije slobodno, kvalitetno, ni pravedno, a nema ni pristojnog života. Tim više nas iznenađuje sramotna izjava kardinala Puljića, koja je još jedan dokaz potrebe uvođenja spolnog i građanskog odgoja u škole, kako bi naša djeca izrasla u razumne ljude.

Ako danas ne stanemo u obranu ravnopravnosti bez obzira na spol, vjeru, boju kože, etničku pripadnost ili izbor životnog stila, sutra će neka druga skupina postati žrtvom diskriminacije.

Smatramo da bi zbog onoga što je izrekao kardinal Puljić, kao osoba na tako visokoj funkciji u crkvenoj hijerarhiji, više crkvene instance trebale reagirati. Nadamo se da hoće i da će, u najmanju ruku, opomenuti kardinala Puljića.

Hrvatska narodna stranka Ured za odnose s medijima

Napiši pismo

Što će Karamarku ta "štraca"?

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002