04.06.2014.

Priopćenje za medije vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Sveta Nedjelja

Vladajući pokazali socijalnu neosjetljivost

Na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, koja je održana u četvrtak 29.05.2014., vijećnik Mario Čižmešija tražio je da se na dnevni red uvrsti i točka o sufinanciranju u 100% iznosu kupnja školskih knjiga za one obitelji koje imaju dvoje ili više školaraca.

Vijećnik je to obrazložio činjenicom da se svake godine mijenjaju udžbenici i da ne postoji mogućnost nasljeđivanja istih te je iz tog razloga kupnja dva ili više novih kompleta udžbenika svake godine postala velika stavka u kućnom budžetu.

Sufinanciranjem od strane Grada ipak bi se donekle pomoglo takvim obiteljima.

Nažalost, vijećnici pozicije (HDZ – HSS – HSP - AS ) bili su protiv uvrštenja te točke na dnevni red, a pošto oni imaju većinu u gradskom vijeću, o tom prijedlogu se nije ni raspravljalo.

Takvim svojim postupkom su jasno pokazali koliko su socijalno osjetljivi, koliko im je stalo do demografske obnove te koliko su spremni pomoći obiteljima te im barem malo olakšati financijsku situaciju.

Na Dnevnom redu bile su i točke koje se odnose na prijedloge za dodjelu javnih priznanja grada Sveta Nedjelja, koje je razmotrio i predložio Odbor za javna priznanja, a na osnovu pristiglih prijava.

Vijećnici pozicije krenuli su politikanski i bez jasnih argumenata u napad na prijedloge Odbora iako je Odbor obrazložio svoje odluke.

Osim toga, vršili su pritisak na članove Odbora da promijene svoju odluku te su usred sjednice željeli uvrstiti novu točku dnevnog reda što je kontra Poslovniku o radu Gradskog vijeća.

Predsjednica Odbora Romana Semenić smatrala je da takvoj retorici i postupcima vladajuće većine nema mjesta u raspravi oko javnih priznanja te je dala neopozivu ostavku na mjesto predsjednice. Smatra da bi svaki dobitnik nagrade trebao zadovoljiti kriterije doprinosa kulturnom i društvenom životu našega grada svojom kreativnošću, požrtvovnošću i volonterskim radom, a ne da se kriteriji svode na dubinu nečijeg džepa, pripadnost određenoj političkoj opciji odnosno podobnosti.

Vijećnici SDP-a Gradskog vijeća Sveta Nedelja

Napiši pismo

Vladajući pokazali socijalnu neosjetljivost

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002