31.08.2012.

U Samoboru nema zaposlenih osoba koje znaju pisati projekte za EU

Ništa se ne radi

Poštovani,

obzirom da ljepa naša uskoro postaje članice EU, te da će nam biti na raspolaganju velika stredstva iz europskih fondova, mislim da sve građana Samobora zanima što Grad Samobor radi na pripremi projekata, jer koliko smo upućeni u gradu Samoboru ćak nema zaposlenih osoba koje znaju pisati navedene projekte, te da u pripremi trenutno nema niti jedan projekt.

Smatram da bi se na ovu temu trebala provesti rasprava te građanskom inicijativom, ako već nema inicijative od strane gradske uprave, potaknuti da se pripremi i aplicira na što više razvojnih projekata u našem gradu, a Vi kao novinari bi trebali što više izvještavati o tim projektima, pokrenuti javne rasprave i gardsku upravu, je složiti ćete se isti su nam jako bitni za razvoj.

Nadam se da će se sa ovim pomaknuti sa statusa - nitko ništa ne radi - a očito nitko ni ne izvještava o tome da se ništa ne radi.

gradanin

Napiši pismo

Ništa se ne radi

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002