25.09.2009.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008:

Na dva kotača protiv pješaka

Poštovani sugrađani,

svakodnevno smo suočeni s problemom mladih biciklista koji se jako brzo, grubo i u grupi, voze pješačkim stazama u Samoboru i pri tome ometaju nas pješake, a evo tu lijepo piše da nas ne smiju ometati na pješačkim stazama i nogostupima jer da u protivnom za to, prema Zakonu, moraju biti kažnjeni od strane policijskih službenika.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008:

Članak 47.

(1) Vozilo se kreće desnom stranom kolnika, odnosno biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj i obilježenoj za dvosmjerni promet bicikala, desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja.

Članak 112.

(1) Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika.

(2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su se kretati jedan iza drugoga.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Članak 113.

(1) Vozač bicikla, mopeda i motocikla mora upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

(2) Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti izvan naselja dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi ovoga članka.

Članak 114.

(1) Vozač motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze na tim vozilima moraju, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi nositi zaštitnu kacigu. Zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motocikla ili mopeda i osoba koja se prevozi ako za vrijeme vožnje na cesti na glavi ne nosi zaštitnu kacigu.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako za vrijeme vožnje na cesti na glavi ne nosi zaštitnu kacigu.

Članak 215.

(1) Biciklom na cesti smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina.

(2) Djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina.

(3) Program osposobljavanja za vožnju biciklom, program biciklističkog ispita i obrazac potvrde iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.

Članak 4.

(1) Nadzor i upravljanje prometom, nadzor vozila, vozača i drugih sudionika u prometu na cestama obavljaju policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenici)..

Članak 5.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuje promet na svom području tako da određuje:

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

(3) Poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama članka 84. i 85. ovoga Zakona, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora prometa u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama, otkrivanje prekršaja pješaka i biciklista, mogu, osim ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, obavljati i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

M.Markić

25.09.2009.

Prošećite se malo ulicom Grič

Tek tak

Zamolil bi samoborsko pučanstvo da se prošeću ulicom Grič.....Zakaj!?!.....Tek tak!

paradoks

25.09.2009.

O poslovanju u "knjižare" Polion

Šutimo ko jeleni i mirno gledamo

Poštovanje!

Ove godine svi, pa i oni koji nemaju doma školarce, čuli su o problemima koji prate početak školske godine s nabavkom knjiga. Kako smo uvidjeli već u srpnju da knjige moramo kupovati, najbolje rješenje nam se učinilo naručiti ih u knjižari koja je u sklopu škole, i koja sigurno ima točan popis. Tako smo odmah početkom kolovoza uplatili akontaciju u "knjižari" Polion-namjerno stavljam znakove navoda, jer ta rupa je sve osim navedenoga. Na pitanje kada će biti isporuka, vlasnik je odgovorio svakako prije početka škole. Dio knjiga smo i dobili u subotu prije tjedna kada je škola počela, a ostatak nas je vozao sljedeća dva tjedna kao jelene. Ne bih bio nimalo ljut da isti taj vlasnik nije toliko bezobrazan te svaki dan kasni na posao po 10 minuta, dok roditelji koji kasne na posao stoje već u redu, da ima barem tih mjesec dana oko početka šk. godine normalno radno vrijeme, a ne dvokratno...

Da li se takvima može stati na kraj, ili je ovakovo iskustvo još samo jedno u nizu u ovoj našoj državi, gdje ostaje samo da sve platimo (i to unaprijed), šutimo i ko jeleni sve mirno gledamo!?

plati,pa pati

Napiši pismo

Na dva kotača protiv pješaka

Tek tak

Šutimo ko jeleni i mirno gledamo

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002