25.05.2009.

Mladež se buni protiv nepodopština stareži

Šesnaest mi je godina, ali bi se ševila

Imam 16. godina i ne mogu glasat, ali ne mogu prešutit ovako pokvaren potez(vjerojatno HDZ-a). Mislim da svi koji su danas izašli na ulice grada znaju o čemu govorim (pobacani letki o kandidatu za gradonačelnika Kreši Beljaku).

Sramotno da bi ljudi koji se kandidiraju da vode naš grad ovako podlo žele doći do pobjede. Zato se nadam da im to nece uspjet i da če građani 31.5.2009 izabrat Krešu Beljaka i HSS!!

mladić u najboljim godinama

25.05.2009.

Jutarnja šetnja urodila je nemilim utiscima

Ni to baš bilo lepo za videti!

Sramotno buđenje Grada!

Prošetavši jutros Gradom, shvatio sam da ću ipak izaći i ovaj puta na izore (mislio sam da neću jer nisam htio glas dati ni Mastenu ni Beljaku)

Sramota koja je obasipala ulice Grada s lecima protiv Beljaka me nagnula da odem na izbore i glasam protiv Mastena, dakle, NE ZA BELJAKA VEĆ PROTIV MASTENA!

Je li se Masten i HDZ pitaju dali je ljepo vidjeti tisuće letaka bačenih po ulicama, dali se pitaju koja je šteta (komunalna) nastala bacanjem tih letaka

OVO JE VELIKA BLAMAŽA HDZ-a I MASTENA!

Sram te Mastenu može biti

netko

25.05.2009.

To: uprava@samoborcek.hr,pravna-sluzba@samoborcek.hr

Još se sa tresem...

Želim, kao što bi trebalo početi svaku korespodenciju sa "poštovani", ali zaista ne mogu.

Toliko sam ljuta, da sada, u 1 i 20 ujutro moram napisati ovo pismo.

Čakala sam VAŠ autobus na kolodvoru u Gospiću za Dubrovnik koji po svim napisanim redovima vožnje polazi u 1 sat ujutro. Na kolodvor sam došla sa suprugom i mamom u 00:30 i sjedili smo u autu čekajući autobus. U 00:40 autobus je ušao u stanicu napravivši puni krug, otvorio vrata, netko je provirio glavom, vrata su se zatvorila i autobus je otišao. Ja sam potrčala za autobusom, jer moj muž uopće nije moga povjerovati da je to taj autobus koji mi čekamo i ostao je sjediti u autu.

Na žalost, to je bio autobus koji smo čekali. Budući smo ostali zatečeni situacijom, moj muž i mama su inzistirali na čekanju do 1:15, a onda su i oni shvatili da se zaista radilo o autobusu koji nije ušao u peron.

Nikakve riječi isprike niti žaljenja neće ublažiti moju nevjerojatnu ljutnju.

Ostavili ste putnike u 1 sat ujutro na kolodvoru!

Sandra Jakešević Kaniška 12 53 000 Gospić

25.05.2009.

Imamo pitanje

Ko bu to počistil?!

Imam pitanje.

Da li će gosp. Masten organizirati čišćenje grada od letaka koje su noćas pobacali, za svoje novce ili naše (Komunalac)?

Lug

25.05.2009.

Kako i gdje s autoceste

Gordijev čvor Celine

Lokalni izbori dosegli su maksimalno usijanje, izbor gradonačelnika doživio je i drugi krug. Njemu prethode posljednje predizborne poruke glasačima, ali i sučeljavanja kandidata za to odgovorno mjesto. Upravo kod takvih sučeljavanja dolazimo najbolje do spoznaje koliko je koji kandidat uopće upoznat o problemima u našem gradu, kolikim sredstvima i kojim materijalnim dobrima grad raspolaže, što realno grad može i treba učiniti, u kojim segmentima treba jače usmjeriti vlastite snage, a što realno može i treba izboriti od, prije svega, državnih struktura.

Jasno da tu ima i puno nerealnih obećanja, ali ima i izjava potpuno nestručnih, čak bih rekao zlonamjernih. Jedna od takvih bila je izrečena na sučeljavanju "naših" kandidata na Radiju Sljeme 22. svibnja, kada je kandidat za gradonačelnika Krešo Beljak ustvrdio kao veliki propust što je netko, a ne zna se točno tko, izmaknuo čvor Celine na autocesti na novu lokaciju kod sela Otok. Prema njemu to je za Samobor velika greška, jer bi naši građani silazeći u čvoru Celine došli odmah na Gajevu ulicu.

Istina, prema Prostornom planu općine Samobor iz 1976., bila je predviđena ta lokacija čvora, ali istovremeno bio je ukinut postojeći čvor u Sv. Nedelji, dok je sam čvor bio zamišljen kao produžetak na Mirnovečku (a ne Gajevu), odnosno spoj autoceste Bregana – Zagreb – Sl. Brod sa starom Karlovačkom cestom u Rakovom Potoku.

Osim toga, zaboravlja se da je Gajeva ulica dvosmjerna svega cca dvjesto metara, samo do sjecišta s Kompareovom ulicom. Dotičnog gospodina očito njegovi savjetnici nisu upoznali s nekoliko vrlo važnih činjenica, a to su prije svega dnevno prometno opterećenje u smjeru Samobora preko 15000 vozila, vrlo mali kapacitet i zagušenost gradskih ulica, problem disperzije prometa u svim smjerovima kod takvog priključka na gradske prometnice, zatim širenje i izgradnja grada u smjeru sjevera – Sv. Helena, Perivoj, Šmidhen, Lug, Sitnice…

Želim iskoristiti njegovu neupućenost i uputiti ga da je upravo moja malenkost "kumovala" pomicanju ovog, za njega spornog, čvora na novu lokaciju. Naime, imao sam kao rođeni Samoborec čast raditi Idejni projekt autoceste od čvora Jankomir, kojeg sam također projektirao, do Bregane. Suočivši se sa svim problemima na koje se tijekom projektiranja nailazi, došao sam do sljedećih zaključaka, a koji su kasnije unijeti i u sve prostorne dokumente:

1. čvor Sv. Nedelja ne smije se ukinuti, tim više jer je u ono vrijeme bilo predviđeno da se "Betonka" proširi na četverotračnu brzu cestu (produžena Baštijanova ul.), a u Samoboru se širi istočno naselje

2. radi preporučenih udaljenosti između čvorova i ostalih objekata uz autocestu, čvor Celine je suviše blizu Sv. Nedelji, tim više jer se predviđao izgraditi jedan prateći uslužni objekt, negdje na lokaciji između Domaslovca i Celina

3. Grad Samobor je relativno velik, izdužen u smjeru sjevera, usto se i dalje širi, pa je prometno najpovoljnije da ima dva priključka, otprilike na svojim počecima – istočno i sjeverno

4. s obzirom da je predviđeno premoštenje Save na lokaciji kod sela Otok, dakle na mjestu gdje radi eventualne izgradnje hidroelektrane Podsused usporne vode više nemaju utjecaja, u prometnom pogledu je najlogičnije da se i čvor izgradi na toj lokaciji i omogući priključak svih naselja s lijeve obale Save na tu autocestu (Savski Marof….

5. radi velike dnevne migracije stanovništva (škola, posao) ovaj dio autoceste ne bi se trebao naplaćivati.

Danas, kad živimo u samostalnoj državi i kada je na toj autocesti kod Bregane izgrađen jedan od zasigurno najvažnijih graničnih prijelaza, lokacija ovog čvora kod sela Otok dolazi do punog izražaja. Meni je osobno nezamislivo kako bi Sv. Nedelja danas, kada je čak uvrštena u hrvatske gradove, mogla biti bez priključka na autocestu.

Dakle, ne mogu se složiti nikako s dotičnim kandidatom o nekom propustu i promašaju pri premještanju ovog čvora na današnju lokaciju. Treba se izboriti da se izgrade druge prometnice u gradu, koje su predviđene prostornom dokumentacijom - na primjer, istočna zaobilaznica, i to treba biti jedan od zadataka budućeg gradonačelnika. Kada jednog dana bude izgrađen most preko Save i kada će lijeva obala naše županije moći normalno komunicirati s desnom, uvjeren sam da će i najveći protivnici ove lokacije priznati pravilan odabir priključaka našeg grada na autocestu.

S osobitim štovanjem,

Branko Adamek

Branko Adamek

Napiši pismo

Šesnaest mi je godina, ali bi se ševila

Ni to baš bilo lepo za videti!

Još se sa tresem...

Ko bu to počistil?!

Gordijev čvor Celine

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002