15.02.2006.

Bijesni otac upao u zbornicu i izderao se na prisutne

Tata je ponosan, fučkaj kulturu!

Index.hr:Razrednica 11-godišnjeg učenika izbacila iz razreda i poslala na šišanje!?

Incident koji se dogodio u utorak prijepodne u osnovnoj školi "Bogumil Toni" u Samoboru:

Kako doznajemo, bijesni otac je prijepodne upao u zbornicu škole i optužio prisutne, ustvrdivši da je profesorica engleskog jezika, inače razrednica njegova sina, izbacila dječaka s nastave i poslala ga na šišanje, tvrdeći da je "neuredan".

"Mladom E.R., koji je 11-godišnji učenik razrednice Zoye već je dulje vremena kosa padala preko očiju i profesorica ga je više puta savjetovala da kosu podveže ili ošiša, kako mu ne bi smetala prilikom praćenja nastave" objasnio je ravnatelj pozadinu slučaja.

Komentar:Tata je ponosan.Fučkaj kulturu.

Brico

15.02.2006.

Reagiranje gradonačelnika Filipca na razgovor s načelnikom Općine Žumberak Zdenkom Šiljkom

Mi smo za stvarnu, a ne virtualnu realizaciju razvojnih planova

Prije svega, zahvaljujemo sredstvima javnog priopćavanja na brizi i želji da svojom nazočnošću prate sve aktivnosti vezane za gospodarski i svaki drugi boljitak Žumberka i Samoborskog gorja kao nerazvijenog dijela Grada Samobora. Stoga podržavamo svaku inicijativu glede pravovremenog i točnog informiranja samoborske i šire javnosti vezano na realizaciju razvojnih gospodarskih i drugih projekata na ovom nerazvijenom i demografski opustjelom području.

S obzirom da su Vaša pitanja logički konzistentna cjelina, na ista Vam odgovaramo cjelovitim tekstom, bez raščlambe.

Poradi javnosti Grada Samobora i svih ostalih potencijalnih ulagača u razvojne planove i projekte Mikroregije Žumberak, osjećamo obvezu istaći sljedeće:

Grad Samobor nikada nije odustao od sudjelovanja u pripremi, izradi i provedbi Plana lokalnog razvoja Mikroregije Žumberak te je već na samom početku ove inicijative Grad prepoznao značaj razvojnih planova (projekata) lokalnog razvoja i svojim potpisom od 5. srpnja 2004. godine prihvatio istu, odnosno "DOGOVOR o suradnji u provedbi projekta bilateralne suradnje za regionalni razvitak Hrvatske."

Uostalom, i Strateškim programom razvoja Grada Samobora od 2002. – 2012. godine jasno smo se opredijelili za politiku ruralnog razvoja Žumberka i Samoborskog gorja.

Slijedom donijetih mjera iz Strateškog programa Grad Samobor već nekoliko godina za redom osigurava odgovarajuća proračunska sredstva i putem godišnjih programa realizira čitav niz bespovratnih potpora u razvoju poljoprivrede na ovom području. Osim toga, od svih općina, gradova i županija koji pokrivaju prostor Žumberka, Grad Samobor je pripomogao, a to i danas čini, u razvojnim projektima Javne ustanove Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. I treće, upravo je u realizaciji izgradnja magistralnog (tzv. Žumberačkog vodovoda) u dužini od cca 16 km, s velikom prepumpnom stanicom u Gornjoj Vasi i vodospremištem u Novom Selu. U ovom projektu pored Hrvatskih voda sa značajnim sredstvima sudjeluje i Grad Samobor. I četvrti značajan projekt; Turistička zona po Sutli i Žumberku, kao pretpostavka ostalim razvojnim projektima, također je realiziran značajnim sredstvima Grada Samobora.

Sve ovo, ali i ostale aktivnosti na pripremi razvojnih planova i projekata koje usklađujemo sa susjednom državom Slovenijom i dr., primarno su usmjereni na razvojne planove ruralnog područja Žumberka i Samoborskog gorja. Sve to upućuje na zaključak da Grad Samobor vrlo ozbiljno shvaća i praktično podržava sve ideje i aktivnosti usmjerene na stvarnu, a ne virtualnu realizaciju razvojnih planova i projekata. Poglavito ne na svom nerazvijenom području Žumberka kao dijelu jedinstvene Mikroregije uključene u ovaj projekt.

Ono što je, po ocjeni Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća Grada Samobora, moglo biti sporno ili u najmanju ruku za javnost Samobora nedovoljno jasno, a kod nekih pojedinca i institucija na terenu moglo pobuditi sumnju da Grad nije dovoljno zainteresiran za rad na ovom projektu, ili još gore, da smo od projekta odustali, je sljedeće:

- sve aktivnosti oko projekta od samog početka bile su pune organizacijskih, metodoloških i financijskih nejasnoća i nedorečenosti poradi kojih je Grad Samobor i imao stanovite rezerve u njegovu uspješnost

- izbor koordinatora projekta, način njegovog rada s talijanskim partnerima i subjektima na prostoru Mikroregije nisu razmatrani niti odobreni od nadležnih tijela Grada Samobora. Poglavito se to odnosi na nepriznavanje troškova koordinatora projekta, što se uporno traži od Grada Samobora.

- osim potpisa DOGOVORA, odnosno svojevrsnog pisma namjere da takav projekt podržavamo, nikakvu drugu obvezu Grad Samobor nije preuzeo

- poznato je da su predstavnici Grada Samobora prilikom pokušaja utvrđivanja cilja (ciljeva) i metodologije rada na projektu, imali značajne primjedbe koje se u pravilu nisu prihvaćale. Odnosno, već u samom startu prepoznata je edukacijska svrha projekta, a ne njegova operativna namjena. U užem smislu to znači da se kroz tzv. Modul 1 i 2 prije svega provodi osposobljavanje pojedinaca i timova za izradu SWOT analize i utvrđivanje ciljeva što se razvojnim planovima želi postići pa tek u nekoj kasnijoj fazi produciranje i konkretnih razvojnih planova, uključujući i jasne izvore financiranja.

Upravo iz razloga što su predstavnici Grada Samobora (Gradsko poglavarstvo i radni timovi) u fazi donošenja STRATEŠKOG programa razvoja Grada Samobora od 2002. do 2012. godine prošli edukacijsku fazu u pripremi i izradi SWOT analize i utvrđivanje razvojnih ciljeva i provedbenih mjera, nisu se u nastavku rada na projektu uključivali u još jedan identičan ili sličan edukacijski proces "intelektualnog promišljanja što bi, kada i kako trebalo napraviti na području Mikroregije Žumberak". Takvih je inicijativa i do sada bilo na pretek. Posljednji u nizu neuspješnih pokušaja izrade i realizacije razvojnih planova u suradnji s Hrvatskim farmerom na području Mikroregije Žumberak je projekt ruralnog razvoja na koji se 2001. godine, putem javnog natječaja, prijavio i Grad Samobor. Kao što je poznato, i taj je projekt trajao samo do razine izrade SWOT analize.

U međuvremenu je Grad Samobor temeljem jasno utvrđenih razvojnih mjera u Strateškom programu razvoja Grada do 2012. godine, za razliku od ostalih gradova i općina Mikroregije Žumberak, proveo vrlo prepoznatljive programe potpore razvoja poljoprivrede na ovom području.

Isto tako, Grad Samobor će i dalje raditi, pratiti, organizacijski i materijalno podržati svaki konkretan prijedlog i mjerljiv razvojni projekt na području Mikroregije Žumberak.

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK Antun Dubravko Filipec OBRADIO: Pročelnik Željko Radovanić, dipl. iur.

Napiši pismo

Tata je ponosan, fučkaj kulturu!

Mi smo za stvarnu, a ne virtualnu realizaciju razvojnih planova

Arhiva 2006

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002