27.04.2004.

Pozdrav samoborskim ekolozima iz Johannesburga

Bravo Lana!

Čestitamo Lani Koller na izboru za predsjednicu Ekološkog društva Samobor te joj želimo puno uspjeha te da ima hrabrost i smjelosti se boriti protiv onih koji zagađuju Samobor i okolicu, a svi vi koji sada čitate ne odmahujte rukama ekološkom vlaku nego uskačite u vagone dok nije kasno, jer uzaludno je kasnije govoriti na skupovima i tribinama: trebli smo, morali smo, e zašto nismo spiječili zagađivanje.

Lana, samo naprijed uz tebe su i ljudi i izvan domovine.

Antun Šlatka Johannesburg

27.04.2004.

LS - Ogranak Samobor - odgovor na demanti gđe Ljiljane Severović

Štete su nenadoknadive

Dužnost svakog vijećnika je da probleme, primjedbe i zapažanja članova stranke, simpatizera i ostalih građana, a koji su pristigli na Predsjedništvo ogranka stranke ili na Klub vijećnika, postavi kao vijećničko pitanje na Gradskom vijeću, te na njih traži odgovor.

Gospodin Črnjak nije bio jedini vijećnik, niti je LS jedina stranka koja se je kritički osvrnula na izgradnju stambenog objekta sa sedam stanova za tržište na Lešću (i ne samo nju), u predjelu vinograda i obiteljskih kuća, i to iz više opravdanih razloga, a pitanja postavljena na Gradskom vijeću nisu bila upućena investitoru, pa ime podnositeljice demantija nije čak ni jednom spomenuto.

Pitanja su prvenstveno bila upućena stručnim službama na svim razinama od Grada, Županije, do resornog Ministarstva, radi neprimjerene izgradnje u našem gradu uz primjenu odredbi važećeg GUP-a (ili njegovog tumačenja), te na upozorenje izrađivaču novog GUP-a koji je pred donošenjem da predloži takove odredbe i rješenja koja će jednoznačno određivati primjerenu izgradnju za naš prostor. Dakle, kritike su bile upućene na stručne službe koje izrađuju, potvrđuju i odobravaju potrebnu projektnu dokumentaciju za gradnju, (zlo)rabe nes(p)retno ili nedovoljno detaljno definirane odredbe važećeg GUP-a, a ne na investitora.

Bilo bi zaista neoprostivo onemogućiti razvoj i gradnju u gradu, ali je istovremeno neophodno potrebno u važeće propise ugraditi takve mehanizme koji će čuvati i štititi na pravi način sva prirodna, kulturna i civilizacijska dobra koja smo baštinili.

Konačno, slike dane u prilogu najbolje govore o razlozima postavljanja vijećničkih pitanja, te u kojoj je mjeri spomenuti objekt sa sedam stanova izgrađenih za tržište zaista po tipologiji, oblikovanju i dimenzijama usklađen s reljefom, te se kao takav uklopio u postojeći pejzaž okolnih vinograda, voćnjaka i susjednih obiteljskih kuća.

Za sve iznesene netočnosti na Gradskom vijeću koje su navodno investitoru nanijele štetu, ispričavamo se, ali isto tako, bilo bi uljudno da se potpisnik demantija ispriča za neosnovano blaćenje i iznošenje neistina o spomenutom gradskom vijećniku. A štete nanešene okolišu obično su nenadoknadive.

Za LS – Ogranak Samobor član Predsjedništva Branko Adamek, dipl.ing.

27.04.2004.

DEMANT na izjavu g. Stjepana Črnjaka, sa 25. sjednice Gradskog vijeća, objavljenu u Samoborskom glasniku 17. siječnja 2004. godine

Objekt u Lešću je u skladu s planom i ima građevinsku dozvolu

Poštovani g. Črnjak,

Vi se već jedno duže vrijeme bavite urbanističko - prostornim problemima grada Samobora, koji su plod Vaše mašte ili produkt Vašeg neznanja. Dozvolite mi da Vas uputim u samo nekoliko činjenica:

1. Objekt u ulici Lešće, o kojem toliko volite debatirati, nema 10, već 7 stanova.

2. Isti taj objekt ima riješeno pitanje parkiranja, bez kojeg ne bi bilo moguće dobiti građevinsku dozvolu, što Vi kao čovjek od struke morate znati. Na parkiralištu su osigurana po dva parkirna mjesta za svaki stan.

3. Objekt je napravljen uz ulicu i usklađen je sa karakteristikom reljefa, te u skladu sa generalnim urbanističkim planom i građevinskom dozvolom br. 238-04-4-03-3 izdanom dana 06.03.2003. godine, od strane Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, ispostava Samobor.

4. Niti jedan zakonski propis nije zaobiđen, kako Vi tvrdite, a uvid u svu dokumentaciju uvijek možete dobiti, morate je samo zatražiti.

5. Apsolutno svi doprinosi gradu Samoboru su plaćeni, što biste Vi kao gradski vijećnik, trebali znati. No s obzirom da očito ne znate, evo samo nekoliko brojeva: grad je za taj jedan objekt direktno u svoj proračun dobio oko 180.000 kuna za građevinsku dozvolu, te 3 puta po 28.700 kuna za komunalne doprinose za plin, vodu i kanalizaciju (što ne uključuje priključke, već samo iznose koji su išli direktno u gradsku kasu). Nadalje, 78.000 kuna plaćeno je Elektri, od čega je plaćen novi vod za cijelu ulicu Lešće.

6. Ulica Lešće je široka oko 3,5 metra (kako Vi tvrdite), iz razloga što se već postojeći stanari te ulice nisu pridržavali Odluke Gradskog poglavarstva, članka 108, Odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 8/97). Ta Odluka jasno propisuje da ograda granice građevne parcele od osi kolnika mora iznositi 3,5m, a ne da najžešći protivnici i čuvari Giznika pomiču ogradu čak do same osi ceste. To je divlja gradnja koju treba sankcionirati, a Vi kao predsjednik odbora za komunalne djelatnosti grada Samobora, te direktor Gradsko stambeno komunalnog gospodarstva, biste trebali znati nešto i o tom problemu.

7. Istina je i da je cesta djelomično uništena (što samo dokazuje da niste slijepi, a ne i nestručni), ali isključivo zbog Vaše nesposobnosti da osigurate pravilan nadzor nad kvalitetom radova. Da Vam pojasnim: cesta je loša, jer je nekvalitetno izvedena o čemu bi Vama bilo pametnije ne pričati. Umjesto da bespredmetno i neargumentirano politizirate, pametnije bi Vam bilo da barem 10% gore navedenih sredstava pametno iskoristite kako bi se oštećenja nastala tijekom gradnje sanirala.

8. Točno je da je izdana lokacijska dozvola za drugi objekt, za koju je zahtijev bio predan još 24.03.2003. godine, te koja je poništena ne zbog reagiranja susjeda, već zbog proceduralnih pogrešaka napravljenih od strane Ureda državne uprave u kojoj rade Vaše kolege jednake stručnosti. Na sreću izdana je nova dozvola, iskreno se nadam bez grešaka ovaj puta, te će na godišnjicu zahtjeva valjda postati i pravomoćna. Smiješno gospodine Črnjak, zar ne? U toj istoj lokacijskoj dozvoli, čije izdavanje su na sve načine pokušali spriječiti neki od ljupkih susjeda iz ulice Lešće, te susjednih ulica, struka je pobila sve žalbe i slobodne procijene istih, te utvrdila da one ne mogu biti razlogom neizdavanja lokacijske dozvole. Kopiju tih objašnjenja i same dozvole svi zainteresirani 'dobronamjernici' mogu dobiti na upit.

Nakon cijele štete koju ste nanjeli meni, ali i ostalim stanarima zgrade u Lešću, vrijeme je gospodine Črnjak, da Vi i Vaši stranački kolege istomišljenici prestanete obmanjivati i davati lažnu nadu građanima da će peticijom nešto uspjeti zabraniti, jer biste se Vi prvi trebali pridržavati zakona i propisa, te raditi u skladu sa istima. Gospodin Vašeg profila i profesije, trebao bi imati barem toliko odgovornosti da se upozna sa Izvodom iz Generalnog urbanističkog plana, prije nego u javnost izađe sa toliko smiješnih i netočnih podataka. Dovoljno bi bilo da ste nazvali Ured za prostorno uređenje (broj telefona Vam je 3361 222), te se konzultirali sa urbanistima oko svega navedenog. Ubuduće Vam predlažem da tako postupite, jer moj slijedeći odgovor neće biti demant, već sudska tužba za nanesenu štetu i izgubljenu dobit. Ovo smatrajte samo opomenom, nakon koje očekujem javnu ispriku.

Također pozivam na odgovornost glavnog urednika Samoborskog glasnika gospodina Roberta Škiljana, zbog izvlačenja ovako senzacionalnih natpisa. Jedina senzacija u ovoj priči je sam gospodin Črnjak čije su optužbe neopravdane, te čija je stručnost sumnjiva i vrlo upitna. Njegova dosljednost vidljiva je iz činjenice da je do sada promijenio 5 političkih stranaka. Eto, takav čovjek sjedi u Gradskom vijeću i donosi odluke o našoj budućnosti.

S poštovanjem,

Ljiljana Severović ispred svih Investitora

Gospođo Severović,

bez obzira što Vi i vaši sustanari mislili o stavovima g. Črnjka, novinare koji vjerno prenose misli i stavove političara ne možete pozivati na odgovornost. Ne više u ovo vrijeme i na ovim prostorima.

Jasno je da je oprema članaka, a time i stavljanje nadnaslova naslova i međunaslova dio novinarskog zanata i, ako baš hoćete, sloboda, pa i u "senzacionalističku svrhu". No, riječi vijećnika su citirane doslovno i to je bit cijelog priloga s Aktualnog sata.

Urednik Robert Škiljan

Napiši pismo

Bravo Lana!

Štete su nenadoknadive

Objekt u Lešću je u skladu s planom i ima građevinsku dozvolu

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002