12.07.2017.

Na sjednici samoborskog Gradskog vijeća u fokusu bio rad gradskih trgovačkih društava, ustanova i zajednica

Samobor od sljedeće godine veliko gradilište

Na sjednici samoborskog Gradskog vijeća u fokusu bio rad gradskih trgovačkih društava, ustanova i zajednica

I drugi je potpredsjednik Gradskog vijeća grada Samobora, Vinko Jaklenec (HSS) izabran većinom glasova na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. srpnja, jer je zbog bolesti bio na prošloj sjednici odsutan. Međutim, predsjednici i članovi raznih odbora te Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda i Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada, izabrani su jednoglasno, budući da su u njihovo članstvo uključeni i predstavnici oporbenih stranaka u Vijeću.

Iako je dnevni red bio podulji (27 točaka), obzirom na tematiku trajao je i neuobičajeno dugo. Naime, najveći dio odnosio se na izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, ustanova i zajednica u 2016. godini, koja su opširno bila priložena u materijalima i uz koja, obično, ne idu i dodatna usmena obrazloženja. Ovaj su put direktori, ravnatelji i predsjednici imali potrebu da dio napisanog i ponove u usmenom obrazloženju, valjda kako bi nove vijećnike detaljnije i usmeno upoznali sa svojim radom.

Osim uobičajenih pohvala od strane vijećnika vladajuće većine, neka su od tih izvješća dobila i pohvale oporbe.

Uz pohvale, jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu Gradske knjižnice Samobor, Pučkog otvorenog učilišta Samobor (uz napomenu da bi više trebali poraditi na popularizaciji svojih programa, a ravnateljica Jelena Vojvoda pozvala je sve zainteresirane udruge i mladež, da se uključe u kreiranje programa Centra za mladež i Bunkera), Ustanove za upravljanje sportskim objektima (uz napomenu da bi mogli i više poraditi na vlastitim prihodima, pa bi mogli zaposliti i više djelatnika), Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora, Vatrogasne zajednice grada Samobora, Samoborskog športskog saveza (uz napomenu da u sljedećem izvješću trebaju biti navedene i potrebe Zajednice, od infrastrukture, do stručnih radnika i da bi više pažnje trebalo posvetiti sportu u školama), Zajednice tehničke kulture grada Samobora (koja od ove godine ima samo 11 članica, jer je s radom prestala Filmska autorska grupa Enthusia Planck, koja je djelovala od 1962. godine) te Dječjeg vrtića Grigor Vitez i Dječjeg vrtića Izvor (gdje je vijećnike zasmetalo što je veliki dio zelene površine ovog najstarijeg, ujedno i eko – vrtića, oduzet djeci i pretvoren u parkirališni prostor).

Kod izvješća o radu TD Komunalac, 7 oporbenih vijećnika bilo je suzdržano. Iako je direktor Komunalca Ivica Karoglan naglasio da su poslovali bez gubitaka, uz velika ulaganja u nova vozila i strojeve te da sada većinu posla obavljaju sami, bez kooperanata, Vladimir Skendrović (HDZ) smatra da je preveliki postotak tzv. spornih potraživanja Komunalca (50 posto), da je previše porastao u 8 godina broj zaposlenih (20 posto) dok su istovremeno smanjene aktivnosti (izdvojena je odvodnja u posebnu tvrtku), a brine ga i što se čak 40 posto prihoda izdvaja za plaće zaposlenih. U svom odgovoru, gradonačelnik Krešo Beljak rekao je da je Komunalac nakon niza godina doveden u red te da se prije za plaće izdvajalo dvostruko više no sada. Uz podsjećanje da je HDZ-ov bivši čelnik i bivši zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten, kupnjom zemljišta doveo ovu tvrtku u nezavidan položaj, gradonačelnik je rekao da Komunalac sada najbolje i najprofitabilnije posluje od svih komunalnih tvrtki u RH. Vladimir Skendrović rekao je da sada ovaj sastav HDZ-a želi biti konstruktivan dio Gradskog vijeća i ne žele revizionističku politiku već žele surađivati na projektima dobrim za Grad. Irenu Franceković zanimalo je znači li svakogodišnja dokapitalizacija Komunalca od strane Grada zapravo otplatu kredita za Autobusni kolodvor.

I kod prihvaćanja izvješća o radu TD Odvodnje bilo je 7 suzdržanih oporbenih vijećnika. Vladimir Skendrović predbacio je što nisu više bila korištena sredstva EU fondova koja su bila na raspolaganju, no direktor Krešimir Jelić rekao je da su najveći problem bili imovinsko – pravni odnosi, koji se još uvijek rješavaju te najavio da će sljedeće godine Samobor biti veliko gradilište, jer mu za tu namjenu stoji na raspolaganju 150 milijuna kuna.

I izvješće Poduzetničkog centra prihvaćeno je uz 5 suzdržanih glasova, a glavne primjedbe (Ivan Kaselj, HDZ) bile su usmjerene na to što se nije apliciralo na sredstva EU fondova, kojima bi se mogli zaposliti i novi ljudi, a ne da je u Poduzetničkom centru zaposlena samo jedna osoba te da se bave se uglavnom organizacijom raznih manifestacija (Irena Franceković, MOST), dok su osnovani kao pandan Udruženju obrtnika Samobor, za trgovačka društva. Direktor Poduzetničkog centra Željko Radovanić, pojasnio je da se oni ne mogu uspoređivati s razvojnim agencijama te najavio da će uskoro biti predstavljen EU projekt poduzetničkih inkubatora u Samoboru, vrijedan oko 20 milijuna kuna.

Kod izvješća TD EnergoMetan d.o.o. četiri su vijećnika bila protiv, a 3 suzdržana, jer su lani znatno smanjili poslovne prihode (Zlatko Rešetar - MOST), jer imaju veliku zadržanu dobit i daju kredite, umjesto da smanje cijene za građanstvo (Irena Franceković) i jer direktor nije znao odgovoriti na neka pitanja iz područja financija, već je rekao da će vijećnici dobiti pisani odgovor (Vladimir Skendrović).

Dio vijećnika (1 protiv i 6 suzdržanih) bio je nezadovoljan i izvješćem Samoborskog muzeja, koje je obrazložio pročelnik za društvene djelatnosti Juro Horvat, jer je ravnatelj bolestan. Muzej i njegovo poslovanje je zastarjelo, nema digitalizacije i praćenja modernih tehnologija, porazan je broj posjeta i problematično radno vrijeme (Damir Skok – BM 365), nedovoljno Grad izdvaja za poslovanje Muzeja (Svebor Labura, HDZ), trebalo bi razmisliti o potpunoj reorganizaciji Muzeja i korištenju EU fondova povezivanjem s udrugama i poduzetnicima (Irena Franceković).

Vijećnici su jednoglasno prihvatili ponudu Narodnih novina vrijednu više od 1,5 milijuna kuna, za kupnju udžbenika koji će biti podijeljeni osnovnoškolcima.

Pet oporbenih vijećnika bilo je protiv sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina na području Gmajne i Vučje jame, jer smatraju da se ta zemljišta sada prodaju po znatno nižoj cijeni (70 eura/m2) no što je to najavljivano prije komunalnog opremanja – 120 eura/m2 (Irena Franceković i Vladimir Skendrović). Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pojasnio je da cijenu, u skladu sa zakonom, određuje sudski vještak (na temelju prosjeka 3 prodane nekretnine na tom području).

Dvoje vijećnika bilo je protiv zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na jednoj čestici u Samoboru, a Irena Franceković pojasnila je da bi trebalo vidjeti jesu li prvotni vlasnici toga zemljišta pravedno obeštećeni, budući da im je kod oduzimanja plaćena odšteta za poljoprivredno zemljište, a sada će ga Grad prenamijeniti u građevinsko.

Vijećnici su jednoglasno dali prethodne suglasnosti na izmjene statuta osnovnih škola na području Grada Samobora, budući da su trebali biti ispunjeni, a nisu, uvjeti za licencije ravnatelja škola.

Vijećnici su na kraju obaviješteni da će u rujnu biti organizirana besplatna edukacija gradskih vijećnika o njihovim pravima, obvezama…

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić, podsjetio je vijećnike da je raspisan Natječaj za dodjelu nagrada Grada Samobora, a prijedlozi se primaju do 18. kolovoza.

I na kraju, nakon dugog i napornog sjedenja u pretijesnoj i loše rashlađenoj Gradskoj vijećnici, uz buku rashladnih uređaja i škripu starih parketa, pročelnica Ana Vlah najavila je da će se razmotriti druge opcije za održavanje sjednica Gradskog vijeća ubuduće.

D. Koller

Tko je to toliko moćan?

U aktualnom satu vijećnik Ivan Horvat, HSS, pitao je kada će biti riješen problem odrona na vrlo prometnoj cesti od Bregane prema Grdanjcima, preko puta bivšeg Remontnog zavoda. Rekao je da je uz ostalo, tamo intenzivan promet kamiona iz Škrobotnika, zavoj je nepregledan i sreća je da do sada nitko nije stradao. Konstatirao je da je svjestan da rješenje ovog problema ne ovisi o Gradu Samoboru, ali je zamolio gradske čelnike da ulože dodatni napor da to riješe. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da je vodotok Bregane u nadležnosti Hrvatskih voda i oni će to riješiti, a Grad Samobor je izradio projekt sanacije odrona i samo se čeka dozvola za glavni projekt, za što treba pričekati još dva do tri tjedna.

Zlatka Rešetara zanimalo je koliko je sredstava utrošeno na prometnice i komunalno opremanje Gmajne, a koliko se planira prikupiti prihoda prodajom tih parcela. Željko Stanec odgovorio je da je ukupno utrošeno 3,5 milijuna kuna, a planira se prodajom ostvariti prihod od 18 do 20 milijuna.

Na pitanje Irene Franceković zašto je u Planinskoj ulici u Kladju, gdje su samo vikendice, postavljen vrlo kvalitetan asfalt, gusta javna rasvjeta… dok u Samoboru ima neosvijetljenih ulica kojima svakodnevno prolaze školarci. Gradonačelnik Krešo Beljak rekao je da si je i on sam postavio to pitanje prije 8 godina, tko je toliko moćan? Bez navođenja imena, gradonačelnik je rekao da se radi o članu stranke koja je u samoborskom Gradskom vijeću u opoziciji (što su kasnije opozicijske stranke demantirale), da ima 47/48 godina, da je umirovljenik, vođa prosvjeda branitelja u šatoru… a da su kod uređenja te ulice "preskočene" gradske strukture. Također, gradonačelnik je najavio da će on tu osobu nazvati i pitati ga kako je ta ulica opremljena i čijim sredstvima.

 

Na sjednici samoborskog Gradskog vijeća u fokusu bio rad gradskih trgovačkih društava, ustanova i zajednica

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002