05.02.2017.

Potpisana Deklaracija mreže Sava Parks

Vjerodostojno i do sada neviđeno

Potpisana Deklaracija mreže Sava Parks

Predstavnici organizacija iz 4 zemlje Savskog sliva okupili su se 1. i 2. veljače na petom sastanku Mreže Sava Parks u Samoboru, nastavljajući suradnju na očuvanju rijeke Save koja je započela 2014. godine. Na Svjetski dan močvara i močvarnih staništa 2.2.2015. godine predstavnici 20-ak institucija i nevladinih udruga iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije te njemačke zaklade EuroNatur potpisali su Deklaraciju mreže Sava Parks. Potpisivanjem su preuzele odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz Savu i obvezale se na prekograničnu suradnju, kako bi se u skladu s održivim razvojem jačalo i štitilo prirodno bogatstvo i kulturno naslijeđe Europe.

U Samoboru je predstavljena Bijela knjiga o Savi, knjiga koja sadrži konkretne prijedloge za poboljšanje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njenih pritoka. Knjiga pruža dosada neviđenu i vjerodostojnu osnovu za donošenje odluka o budućnosti Save i njezinih stanovnika te nudi konkretne prijedloge za održivu i prirodnu zaštitu od poplava. Rijeka Sava dugačka je 926 kilometara, okružena s 170 000 ha poplavnih šuma (40.500 ha vrba i topola i 141 000 ha hrasta i jasena), kao i 25 000 ha vlažnih pašnjaka, što predstavlja jedinstven slučaj u Europi, gdje ne postoji područje jednako ovome. Zbog klimatskih promjena istaknuta je važnost održavanja dobrog ekološkog stanja Save i poplavnih površina te provedbe projekata obnove modificiranih dijelova riječnog toka i stavljanja prirodnih poplavnih retencija u službu zaštite od poplava.

Predstavnici mreže parkova obilježili su zajedno i Svjetski dan močvarnih staništa koji se obilježava obilježava 2. veljače u 169 država svijeta. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. U močvarna staništa ubrajamo sve stalne ili povremene vode stajaćice i tekućice, poplavne šume i travnjake.

M.G.

 
05.02.2017.

Zagrebačka županija podupire organizaciju turističkih priredbi

1,1 milijun kuna za turističke manifestacije

Zagrebačka županija podupire organizaciju turističkih priredbi

Zagrebačka županija raspisala je 1,1 milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnima za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2017. godini. Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2017. godine.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

Podnositelj zahtjeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 50 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta, ovisno o indeksu razvojenosti jednice lokalne samouprave.

Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku.

Sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom dostave do 1. ožujka 2017. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, P.P. 974, 10001 Zagreb s naznakom "Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije" ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu. Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr), a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/ 6009-425, telefax: 6009-488 ili e-mailom na uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Inače, Zagrebačka županija je tijekom 2016. zabilježila 131.641 turistička noćenja, što je za 36 posto više nego u istom razdoblju 2015. godine, a porastao je i broj dolazaka za 26 posto i to s 59.500 na 75.023. Osim blizine Zagreba, bogate eno-gastronomske ponude i prirodnih ljepota, na ovaj sjajan porast broja turističkih dolazaka i noćenja svakako su utjecale i mnogobrojne manifestacije koje privlače sve veći broj posjetitelja u područje "zelenog zagrebačkog prstena", a koje se spomenutim potporama žele dodatno unaprijediti.

M.B.

 
05.02.2017.

Samoborska vinogradarsko vinarska udruga aktivno čeka proljeće

Kako doskočiti i uništiti fitoplazmu, zlatnu žuticu vinove loze

Samoborska vinogradarsko vinarska udruga aktivno čeka proljeće

Nažalost, u mnogim županijama hrvatske, vinogradarima uz sve ostale bolesti koje treba prevenirati, u nekoliko posljednjih godina velik problem stvara zlatna žutica, koja se širi u vinogradima i to takvim razmjerima da se mora pristupiti krčenju većih zaraženih površina, a sve sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuju štetni organizmi Grapevine flavescene doree MLO (NN 7/2013.). Kako bi se i samoborski vinogradari i vinari upoznali što bolje s tom opakom bolesti, za koju gotovo da i nema, osim krčenja vinograda, drugog lijeka, Savjetodavna služba, podružnica Zagrebačke županije, tijekom zimskih mjeseci organizira savjetovanja na tu temu.

- Mi smo se također uključili u edukaciju naših vinogradara i vinara, pa smo tako za 15. veljače organizirali predavanje o zlatnoj žutici vinove loze na našem samoborskom vinorodnom području - napomenuo je predsjednik Samoborske vinogradarsko vinarske udruge Marijan Žganjer.

Predavač će biti agronom Aleksandra Radić, koja će svim zainteresiranim vinogradarima i vinarima govoriti o toj teškoj bolesti vinove loze.

Bit će riječi o tipičnim simptomima, razlikovanju od drugih uzročnika bolesti drva i žućenja lišća, širenja patogena i mogućnostima suzbijanja žutice u vinogradima. Svi su dobrodošli, jer zaista se radi o bolesti koja uništava vinograde i na neki način ubija rad svakog vinogradara.

Predavanje i savjetovanje održat će se u prostorijama Vinogradarsko vinarske udruge Samobor (Brenta), Livadićeva bb, 15. veljače u 18 sati.

F.S.G.

 

Potpisana Deklaracija mreže Sava Parks

Zagrebačka županija podupire organizaciju turističkih priredbi

Samoborska vinogradarsko vinarska udruga aktivno čeka proljeće

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002