03.08.2016.

Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora

Prijave za članove biračkih odbora 22. i 23. kolovoza

Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora

Uoči prijevremenih parlamentarnih izbora za Hrvatski Sabor, koji će se održati 11. rujna, izborno povjerenstvo VII. izborne jedinice imenovalo je stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora. Njega će činiti Darko Župančić kao predsjednik te članovi Ivana Mašić i Vjeran Blažeković. Također, imenovane su Ana Vlah kao zamjenica predsjednika te zamjenice članova Valentina Horvat i Nevenka Baran. Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora je u Samoboru, Trg kralja Tomislava 5 (soba 18, prizemlje), a kontakti su mogući putem brojeva telefona 3378-194 i 3378-195, broj telefaxa je 3378-113, a e-mail adresa izbori@samobor.hr.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora Darko Župančić pojasnio je radnje i rokove koji slijede. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora predlaže Izbornom povjerenstvu VII. izborne jedinice imenovanje biračkih odbora na području Grada Samobora. Birački odbor čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici. Predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora predlaže Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora od kandidata koji će se prijaviti za rad u biračkim odborima, a koji ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za zastupnike u Hrvatski Sabor. Prijave će se podnositi u ponedjeljak, 22. kolovoza, od 15 do 19 sati i u utorak, 23. kolovoza, od 9 sati do 18 sati u prostorijama Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji će se moći podignuti u Gradskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti na mrežnim stranicama grada Samobora (www.samobor.hr). Prednost pri imenovanju imat će osobe koje su na ranijim izborima obnašale dužnost predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkih odbora, imajući u vidu složenost ovih izbora i zahtjevniji rad biračkih odbora.

Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Sabora. Političke stranke dužne su dostaviti prijedloge članova pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora (do 2. rujna do 24 sata). Ne dostave li prijedlog, odnosno ne dostave li njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu u tako određenom roku, Izborno povjerenstvo VII. izborne jedinice samostalno će odrediti članove biračkih odbora na prijedlog Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora od osoba koje su se prijavile za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora.

I.H.

 

Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002