22.04.2016.

Osnovna škola Samobor proslavila svoj dan prigodnim koncertom u kinu

Pokazali što sve mogu i znaju

Osnovna škola Samobor proslavila svoj dan prigodnim koncertom u kinu

Učenici i nastavnici Osnovne škole Samobor 21. travnja svoj Dan škole proslavili su u samoborskom kinu. Pred krcatom dvoranom, koju su ispunili roditelji i djeca, pokazali su što sve rade, čime se bave izvan nastave, i tako prezentirali rad škole u svim segmentima. Jer, puno je toga što djeca znaju i mogu pokazati van učionica, van uskog nastavnog programa, a time su nam i poručili što ih zanima i čime se vole baviti.

Drugi dio proslave održan je u petak, 22. travnja, uz brojne radionice za učenike, izložbu dječjih radova, humanitarnu akciju za pomoć napuštenim životinjama i kulturno-umjetnički program.

M.K.

 
22.04.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Odvoz otpada 40 posto skuplji!

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Teška srca su vijećnici svetonedeljskog Gradskog vijeća na sjednici održanoj 21. travnja donijeli Odluku o dodjeli nove koncesije za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada. Budući da se na natječaj jedino prijavio dosadašnji koncesionar, tvrtka Eko-flor plus, čijom su uslugom i Grad i vijećnici i građani bili do sada zadovoljni, ne bi bilo problema da nije ponuđena nova cijena, za 40% viša od dosadašnje. Vijećnici su predlagali da se pokuša dogovoriti niža cijena i odgodi donošenje odluke, da se odbije ponuda i ide na novi natječaj, jer se radi o velikom novom opterećenju građana, što će zasigurno izazvati njihovo nezadovoljstvo.

No, pravna savjetnica Mirela Grgić pojasnila je da zakonski nije moguće produžiti važenje starog koncesijskog ugovora, već vijećnici mogu odlučiti da odaberu ovog ponuditelja ili mogu poništiti postupak, jer je pristigla samo jedna ponuda, a u tom slučaju postoji mogućnost da se ponuditelj žali resornom ministarstvu i da se njegova ponuda mora prihvatiti.

- Što god odlučili, mi gubimo - rekao je gradonačelnik Drago Prahin. Ipak, podsjetio je da Eko-flor plus nije posljednjih 10 godina povećavao cijene, a sada će osim odvoza biti organizirana i mehaničko–biološka obrada otpada i kompostiranje. On je mišljenja da se vjerojatno ne bi nitko novi javio na ponovljeni natječaj pa bi Grad mogao imati problema s otpadom, a oni bi mogli još i podići cijene. Međutim, usporedbe radi, Prahin je podsjetio da će i s tom novom cijenom, Grad Sveta Nedelja imati nešto nižu cijenu od Samobora. Vijećnici su na kraju, iako nevoljko, s 10 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana, prihvatili ponudu Eko-flora plus. Novost je da će sada građani moći koristiti i manje kante (od 80 litara), no cijena za njihov odvoz je svega 5 kuna manja nego onih od 120 litara.

I Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Svete Nedelje za ovu godinu, koji je obrazložio novi predsjednik Odbora za javna priznanja Mario Čižmešija, izazvao je brojne polemike. Zdenko Šeketa požalio se da samo HDZ dodjeljuje nagrade svojima, a njega su odbili, Mladen Katušić smatra da je problem što nema dovoljno prijedloga, a Romana Semenić (koja je lani dala ostavku na mjesto predsjednice odbora) kaže da je problem što ne postoje kriteriji za dodjelu nagrada pa se one dupliciraju i previše ih se dodjeljuje. S tim se složio predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek te predložio da kriterije odbor predloži Gradskom vijeću. Zamjenik gradonačelnika Damir Halužan rekao je da su se oni u zadnji čas odlučili za predlaganje, jer je bilo premalo prijedloga, a tako se onda desilo i da neki od prijedloga nisu bili potpuni.

Upravo zbog nepostojanja životopisa, odbor nije prihvatio prijedlog Nagrade za životno djelo, no uz naknadni amandman vijećnika Ivice Vojvodića Gradsko vijeće je većinom glasova odlučilo da se Nagrada za životno djelo dodijeli dugogodišnjoj svetonedeljskoj učiteljici Lidiji Šoln. Uz ovu, u povodu Dana grada Svete Nedelje, prema odluci Gradskog vijeća, bit će dodijeljeno još 9 nagrada i 14 zahvalnica Grada Svete Nedelje.

U svom uvodnom obrazloženju uz izvješće o svom radu u drugom polugodištu 2015. godine, gradonačelnik Prahin je rekao da je to zapravo izvješće o izvršenju proračuna, kao i programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, pa su i pitanja uglavnom postavljana o komunalnoj problematici.

Ivica Vojvodić je prigovorio što se kod javne nabave u čak 40% slučajeva javlja samo jedan ponuditelj (za ukupno oko 2 milijuna kuna) pa je predložio da se promijeni takva praksa, no gradonačelnik je odgovorio da se javna nabava obavlja potpuno u skladu sa zakonom.

Romana Semenić ponovila je zahtjev da se na temu izgradnje kapitalnih objekata održi posebna sjednica, kako bi vijećnici bili bolje informirani o tome što će se graditi. S njom se složio Stjepan Bošnjak, a gradonačelnik je odgovorio da se ne može informirati Gradsko vijeće u fazi dok se, na primjer, tek razgovara s potencijalnim investitorima.

Na kraju su izvješće gradonačelnika i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu u 2015. godini usvojeni većinom glasova, a Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu u 2016. godini, koji je donesen zbog potrebe preraspodjele sredstava. Kako je objasnila pročelnica Biserka Delač, to se moralo napraviti, jer neki od predviđenih radova koštaju više od plana, a drugi su pak jeftiniji. Značajnije izmjene i dopune očekuju se kod prvog rebalansa proračuna.

Na kraju je većinom glasova prihvaćen i Prijedlog odluke da se poslovi prijevoza umrlih osoba prenesu s Grada Svete Nedelje u nadležnost Zagrebačke županije.

Aktualni sat

Na Aktualnom satu razvila se polemika oko pitanja razgraničenja između naselja, ponajprije Rakitja i Novaka (pitanje Vesne Filipović), o čemu se raspravljalo i na prethodnoj sjednici, a potom i o ostalim granicama na području Grada (Ivica Vojvodić). Marijana Vojvodića zanimalo je tko je predsjednika Gradskog vijeća ovlastio da daje mišljenje o granicama između pojedinih mjesta, a predsjednik Gradskog vijeća pročitao je svoj odgovor kojim se očitovao na upit MO Rakitje upućen njemu te podsjetio da Gradsko vijeće ne može mijenjati granice koje je još 1985. godine odredila Skupština općine Samobor, dok je Sveta Nedelja bila još u sastavu Samobora. Problem je, naglasio je Vinovrški Pentek, što te granice nisu ucrtane na karti. Njegovo je mišljenje da to treba ucrtati ovlašteni geodet, točno prema opisu. Ivica Vojvodić bio je mišljenja da se predsjednik Vijeća nije smio očitovati i davati svoje osobno mišljenje, a Romana Semenić predložila je da se od stručnjaka formira odbor koji bi raspravio problem granica. Gradonačelnik Prahin predložio je da se predsjednici mjesnih odbora dogovore i s tim prijedlogom dođu na Gradsko vijeće, a Vinovrški Pentek najavio je da će o tome, bude li potrebno, biti organizirana i tematska sjednica Vijeća.

Romana Semenić postavila je pitanje plaća li se kakva najamnina Gradu za repetitor kod Pošte te podsjetila da su u krugu od 500 m postavljena u međuvremenu još dva repetitora (zadnji u tornju crkve) i pitala imaju li potrebne dozvole i udovoljavaju li zakonskim zahtjevima o jačini zračenja. Gradonačelnik joj je odgovorio da upravo traje postupak dogovora za naknadu s Poštom te da su sva mjerenja o zračenju dostavljena i da su zadovoljavajuća, no nitko ih ne traži. Potom ih je Romana Semenić zatražila.

Stjepan Bošnjak nije bio zadovoljan odgovorom gradonačelnika za repetitor u Pošti, koji je na gradskom zemljištu već 17 godina, bez da su išta platili i zanimalo ga je koliko je Grad time oštećen. Gradonačelnik ga je podsjetio da je dozvolu za gradnju potpisao 1989. tadašnji SIZ za komunalne djelatnosti, a u zamjenu za priključke za telefonske linije.

Romanu Semenić i Stjepana Bošnjaka zasmetala je regulacija prometa uz Mitnicu koja se uređuje, zbog opasnosti za pješake, a Bošnjak je zatražio i da se mjesnim odborima šalju materijali u pisanom obliku, a ne samo elektronskom. Romana Semenić imala je primjedbi na rad Savjeta mladih koji bi, po njenom mišljenju, trebao Vijeću na vrijeme dostaviti izvješće o svom radu i program rada.

Josip Jakopač tražio je da se sanira Jurjevska ulica u Jagnjić Dolu, a gradonačelnik je najavio da će to ovih dana biti napravljeno.

Marija Čižmešiju zanimalo je tko upravlja novom Sportskom dvoranom te je zatražio da se hitno napravi nadstrešnica na autobusnoj stanici u Kerestincu. Gradonačelnik je odgovorio da se čeka odluka Skupštine Zagrebačke županije, jer dvoranom po pola upravljaju Grad i županija, a onda će ovlasti prenijeti na školu. Također je najavio da će uskoro biti postavljene 4 nadstrešnice na stajalištima autobusa.

Žarko Mihina tražio je da se hitno riješi Rakitska cesta, koja je predugo raskopana i opasna za promet te predložio sastanak MO Rakitje, Grada i Županijske uprave za ceste te najavio, ako se to ne riješi, zatvaranje prometa i poziv novinarima. Prijedlog za sastanak podržao je gradonačelnik, ali i pojasnio da je problem u novcima kojih nema dovoljno, a tu su i Malogorička cesta, Svetonedeljska cesta i Ul. dr. Franje Tuđmana koje treba urediti. Najavio je i da Hrvatske ceste imaju u planu raditi novi rotor kod silaska s autoputa i dio ceste do sadašnjeg velikog rotora.

Na pitanje Zdravka Bakule o ogradama koje je postavio Lidl u Ulici Vojvodići, gradonačelnik je odgovorio da oni imaju za to građevinsku dozvolu, koja predviđa dvostruki kolnik, unutar ograde i u Ulici Vojvodići, a Grad se s njima treba dogovoriti da bi napravio eventualno 200, 250 m ceste, koju će Lidl platiti kad se bude priključivao.

Na pitanje Freddyja Burića o popravku spojne ceste od Strmca prema skeli na Savi, gradonačelnik je najavio da će se to urediti.

D.K.

 

Osnovna škola Samobor proslavila svoj dan prigodnim koncertom u kinu

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002