19.03.2016.

Godišnja skupština Udruge umirovljenika Grada Samobora

Učlanite se i uljepšajte život sebi i drugima

Godišnja skupština Udruge umirovljenika Grada Samobora

Članovi 12 podružnica samoborske Udruge umirovljenika okupili su se u svojim prostorijama u Kompareovoj ulici u petak, 18. ožujka, na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini. Na dnevnom redu bila su izvješća o radu udruge u protekloj godini, financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora te plan rada za 2016. godinu.

Opširno izvješće o radu udruge podnio je njezin predsjednik Alojz Gross, koji se najprije osvrnuo na općenito težak položaj umirovljenika u Hrvatskoj i neizvjesnost u budućnosti, jer ne znaju što ih čeka u najavljenim reformama mirovinskog i zdravstvenog sustava koje nova Vlada kani pokrenuti.

Kako su se obećanja već naslušali, a umirovljenicima je sve teže, ne očekuju puno ni od ovih reformi. Stoga je na njima samima da unutar udruge svojim članovima kroz različite aktivnosti nastoje ne samo pomoći, već i uljepšati umirovljenički život. No, od otprilike 8 000 umirovljenika s područja Samobora, udruga ima tek nešto više od 2 600 članova, a i taj je broj iz godine u godinu sve manji. A kako bi uvidjeli korist od učlanjenja u udrugu, samoborskim umirovljenicima nude se brojne aktivnosti tijekom cijele godine; od tjednih druženja i druženja s prijateljskim udrugama, preventivne zdravstvene skrbi i vježbi, predavanja, odlazaka u kazališta i muzeje, sportskih susreta, organiziranja višednevnih boravaka na moru ili u toplicama, do brige za bolesne te nabavke drva i ostalih životnih potrepština.

Uz planirane prihode u iznosu od 289.000 kuna, uz sve navedeno nastojat će pokrenuti i inicijativu za otvaranje mikro domova te u suradnji s gradskim čelnicima nastaviti aktivnosti za otvaranje doma za umirovljenike i palijativnu skrb.

Probleme i planove umirovljenika pažljivo je slušao i pročelnik Juro Horvat, koji je uz ostale goste nazočio ovoj skupštini.

M.K.

 
19.03.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Nedonošenje prostornih planova ometa razvoj

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje, održana u četvrtak, 17. ožujka, započela je prisegom novog vijećnika Žarka Mihine s liste nezavisnih vijećnika, koji je zamijenio Stjepana Čakanića, sada bivšeg nezavisnog vijećnika.

Dnevni red nastavljen je raspravom o učinkovitosti upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama, a na temelju ocjene Državnog ureda za reviziju koji je zaključio da je to upravljanje "djelomičo učinkovito". Pročelnica Biserka Delač pojasnila je kako većina jedinica lokalne samouprave ima istu tu ocjenu, a tek njih 32 su dobile ocjenu "učinkovito", te naglasila da učinkovitije raspolaganje gradskom imovinom traži dodatna financijska sredstva i ljude, jer treba izraditi i registar gradske imovine. Rekla je i kako Grad skrbi za svoju imovinu, ulaže u nju, a za njezino korištenje će se raspisivati javni natječaji i pozivi.

Na dnevnom redu su bila i usklađenja urbanističkih planova s Prostornim planom Grada kako bi se mogle provesti parcelacije, izdavati potrebna dokumentacija i upisivati izgrađeni objekti, pri čemu je gradonačelnik Prahin rekao kako i tu nastaju problemi, jer zahtjeva je jako puno, a njihova provedba nije moguća bez donošenja novog Prostornog plana, koji pak mora biti usklađen i s državnim i županijskim prostornim planovima.

Gradsko vijeće Svete Nedelje prihvatilo je prijedlog odluke o uspostavi suradnje sa slovenskom Škofljicom kao prijateljskim gradom, koji je po svom razvoju sličan Svetoj Nedelji, pri čemu bi suradnja išla i u smjeru prijavljivanja zajedničkih projekata i korištenja fondova EU.

Prihvaćeno je izvješće o poslovanju gradskog koncesionara tvrtke Eko flor plus koja zbrinjava otpad. Predstavljajući prošlogodišnji rad tvrtke, Zdenko Komorčec iznio je podatke o smanjenju količine miješanog komunalnog otpada u Svetoj Nedelji za 6,75%, a za 16% povećano je odvajanje tzv. selektivnog otpada, ponajprije plastike i papira. S ciljem još većeg i savjesnijeg odvajanja otpada vijećnica Vesna Filipović (HDZ) predložila je da se razmisli o čipiranju kanti za smeće, kako bi se vidjelo tko više ili manje brine i kako se odnosi prema otpadu. Stručna suradnica Martina Fabijan dodala je kako je Grad prošle godine povećao broj "zelenih otoka" u naseljima pa ih je sada 15, podijeljeno je i 700 kompostera, a još 300 Svetonedeljčana je iskazalo interes za njih. No, i dalje neki neodgovorno odlažu raznovrsni otpad na mjesta koja za to nisu predviđena, što negativno utječe na okoliš, pa će se pojačati nadzor, posebno na području Strmca, Rakitja, Bestovja i Kerestinca.

Raspravljalo se i o zahtjevu Mjesnog odbora Rakitje za očitovanjem o pogrešno ucrtanim granicama tog naselja na službenoj internet stranici Državne geodetske uprave Geoportal. Naime, mještani Rakitja već više godina vode bitku za ispravak tih pogrešaka, a prikupili su i potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da je jedina pravovaljana politička odluka o utvrđivanju granica njihovog mjesta ona iz 1985. godine, koju je donijela tadašnja Skupština općine Samobor. Granice se nakon toga nisu mijenjale pa slijedom toga traže ispravak ucrtanih granica na Geoportalu.

M.K.

Aktualni sat

Vijećnik Ivica Vojvodić (HNS) pitao je što je s uređenjem bivšeg Stočara u Kerestincu, izmještanjem reciklažnog dvorišta i projektom budućeg Poslovno-kulturnog centra u Svetoj Nedelji. Urbanistica Renata Rožek odgovorila je kako je Stočar u fazi izrade glavnog projekta, a gradonačelnik Prahin dodao da je prethodno riješeno pitanje legalizacije stare zgrade i izmještanja dalekovoda. Selidba reciklažnog dvorišta iz Ulice dr. Franje Tuđmana na novu lokaciju čeka povrat zemljišta od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a za budući Poslovno-kulturni centar u pripremi je usklađenje zemljišnih knjiga s katastrom.

Vesna Filipović (HDZ) tražila je da se mještanima Rakitja prezentira projekt izgradnje rotora kod Starog hrasta, a Mario Čižmešija (SDP) pitao je kada će krenuti obnova dječjih igrališta. Kako se za sve svetonedeljske dječje parkove radi izvedbeni projekt, njihovo uređenje slijedi nakon završetka tog projekta.

Nezavisni vijećnik Dario Zurovec ukazao je na napuknuti most u Kerestincu kod dvorca, a Stjepan Bošnjak (SDP) na nedostatak nadstrešnica na autobusnim stanicama. Gradonačelnik Prahin je odgovorio da su ove godine u planu 4 nove autobusne nadstrešnice. Romana Semenić (SDP) podsjetila je vijećnike na ruglo u koje se pretvorio bivši Monaco i pitala što Grad poduzima po tom pitanju. Gradonačelnik je odgovorio kako je do velikog broja suvlasnika tog objekta nemoguće doći, a jednom prilikom tražili su čak 350.000 eura za otkup, na što Grad ne može pristati.

 
19.03.2016.

Članovi Hrvatskog PD sv. Patrika proslavili svoj dan

Sjetili se svih zelenih druženja

Članovi Hrvatskog PD sv. Patrika proslavili svoj dan

Članovi Hrvatskog planinarskog društva sv. Patrika proslavili su svog zaštitnika u četvrtak, 17. ožujka, družeći se tijekom kasnih popodnevnih i večernjih sati u znaku zelene boje i proslave svoga zaštitnika u molitvi i euharistiji.

Euharistiju u župnoj crkvi svete Anastazije predvodio je domaći kapelan Josip Čulig, naglasivši da je štovanje sveca poznato u čitavom katoličkom svijetu. Članovi su zahvalili Bogu za lijepa zajedništva i planinarske uspone pod zaštitom svoga sveca u čijem se imenu okupljaju već dvanaest godina.

Druženje se nastavilo u jednoj od samoborskih pivnica gdje su se članovi sjetili raznih dogodovština iz planine i lijepih trenutaka zajedništva prilikom prošlogodišnjeg otvaranja planinarskog doma na Cerini.

U protekloj godini društvo je brojilo 103 člana uglavnom mlađe životne dobi, a već godinama društvo prodaje jednu jedinu planinarsku markicu koju traže umirovljenici. Drugi članovi su uglavnom radnička mladež, mlade obitelji i srednjoškolci. Svi članovi zajedno skrbe o planinarskom domu na Cerini te tijekom godine putuju na domaće i strane planine.

M.L.

 
19.03.2016.

Besplatni program vježbanja za starije osobe i umirovljenike

Yogom do zdravlja

Besplatni program vježbanja za starije osobe i umirovljenike

Danas je dokazano kako redovita tjelesna aktivnost može doprinijeti mnogim pozitivnim promjenama i boljoj funkcionalnoj sposobnosti u starijih kao i u mlađih ljudi u svrhu očuvanja njihove fizičke pokretljivosti u srednjoj, ali i u dubokoj starosti.

U tu svrhu na inicijativu Samoborskog športskog saveza i uz potporu Udruge samoborskih umirovljenika i Udruge "Joga u svakodnevnom životu" organiziraju se besplatni tečajevi joge za građane umirovljenike i osobe treće životne dobi grada Samobora.

Tečajevi počinju 2. travnja 2016. u prostoru Udruge, Kompareova 5, a održavat će se subotom u jutarnjim satima, od 9 do 10 sati. Vježbe su prilagođene dobi, a sve informacije možete dobiti u Tajništvu Udruge na broju 091/533-6015 ili kod instruktorice Ksenije 095/530 62 68.

S.S.

 

Godišnja skupština Udruge umirovljenika Grada Samobora

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Članovi Hrvatskog PD sv. Patrika proslavili svoj dan

Besplatni program vježbanja za starije osobe i umirovljenike

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002