26.12.2009.

Članovi Savjeta mladih Grada Samobora nazočili konferenciji o zapošljavanju mladih

Usvojena Zagrebačka povelja

Članovi Savjeta mladih Grada Samobora nazočili konferenciji o zapošljavanju mladih

Članovi Savjeta mladih Grada Samobora sudjelovali su na konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba, koja se održala od 11. do 13. prosinca u Zagrebu. Tema konferencije bila je zapošljavanje mladih u Hrvatskoj. Uvodni dio sastojao se od kratkog upoznavanja sudionika, kako bi se svi što ugodnije osjećali i bolje surađivali. Stručni dio bio je podijeljen na dva dijela - Zapošljavanje mladih u teoriji, koji je predvodio prof. Ljubo Jurčić, te Situacija u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom Mirele Lekić. Nakon cjelokupnog stručnog izlaganja uslijedio je okrugli stol predstavnika Savjeta koji su donijeli Zagrebačku povelju Savjeta mladih s područja Republike Hrvatske. Povelja je rezultat potrebe za uspješnom integracijom mladih u dobi od 15 do 29 godina na tržište rada i želje Savjeta mladih da aktivno pridonesu smanjenju stope nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj.

Organizatori su se uistinu potrudili da se svi sudionici konferencije osjećaju ugodno i dobrodošlo te da razmjenom iskustava doprinesu poboljšanju rada svih savjeta na području Hrvatske.

P.M.

 
26.12.2009.

Gradsko darivanje korisnika Pučke kuhinje

Za ljepši Božić

Gradsko darivanje korisnika Pučke kuhinje

Samoborska gradska uprava ni ove godine nije zaboravila na korisnike pučke kuhinje i socijalne pomoći. Njih je na Badnjak posjetio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić kako bi im uručio božićne pakete i poželio sve najbolje za Božić u 2010. godini, istaknuvši da u ovom blagdanskom vremenu treba pomagati. U ime korisnika pučke kuhinje, njih ukupno 34-ero, zahvalio je Piki Bronsky, zaželjevši i djelatnicima gradske uprave uspješnu sljedeću godinu. Paketi su sadržavali osnovne živežne namirnice, koje su sa zamjenikom gradonačelnika dijelili i djelatnici gostionice Samoborska oštarija, koja je u 2009. osiguravala obroke za korisnike pučke kuhinje u Samoboru.

M.Š.

 
26.12.2009.

Gradsko vijeće Svete Nedelje usvojilo je proračun za 2010. godinu

Priprema se osnivanje vlastitog komunalnog poduzeća

Gradsko vijeće Svete Nedelje usvojilo je proračun za 2010. godinu

Svetonedeljsko Gradsko vijeće usvojilo je većinom glasova proračun za 2010. godinu, u kojem su prihodi planirani u visini 100.136.200, uz prihode od prodaje nefinancijske imovine od 825.000 kuna, a rashodi su planirani uvisini 111.509.200 kuna, pa 10,5 milijuna kuna ulazi pod račun zaduživanja, odnosno financiranja. U raspravi je najčešća primjedba bila da je trebala biti održana i prethodna rasprava prije njegova konačnog donošenja. Predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Markovinović pojasnio je da je u Poslovniku o radu regulirano da se amandmani mogu dostaviti dva dana prije rasprave, budući da materijal vijećnici dobivaju ranije, ali se složio da sljedeće godine treba usvojiti praksu s prethodnom raspravom. Na sjednici nije prihvaćena većina oporbenih amandmana, no gradonačelnik Drago Prahin neke je prihvatio pa je preraspoređeno 500.000 kuna namijenjenih gradnji kulturnog centra. Gradonačleknik je rekao i da su dvije kapitalne investicije u 2010. gradnja škole u Novakima i kanalizacije, budući da su za to dobivena sredstva iz europskih fondova.

Osim proračuna, najzanimljivija točka bila je inicijativa o osnivanju vlastitog poduzeća za obavljanje komunalne djelatnosti, tj. održavanje svetonedeljskog groblja. Naime, gradonačelnik Prahin je vijećnicima predočio računicu prema kojoj samoborski Komunalac godišnje od naknada za grobove, ukope i ostalo godišnje uprihoduje nešto više od milijun kuna, što su dostatna sredstva da se pokriju troškovi radnika i energije u novom poduzeću. Stoga će se za sljedeće sjednice Gradskog vijeća pripremiti odluka o osnivanju, a potom i o registraciji vlastitog komunalnog poduzeća.

M.Š.

 

Članovi Savjeta mladih Grada Samobora nazočili konferenciji o zapošljavanju mladih

Gradsko darivanje korisnika Pučke kuhinje

Gradsko vijeće Svete Nedelje usvojilo je proračun za 2010. godinu

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002