31.03.2009.

Poglavarstvo odobrilo niz malih komunalnih akcija

Rješavaju se problemi odvodnje

Poglavarstvo odobrilo niz malih komunalnih akcija

Kao što se uobičajilo i prethodnih godina, posljednjih mjesec ili dva prije izbora na sjednicama Poglavarstva dominiraju tehničke točke, u kojima se odobravaju male komunalne akcije, poljoprivredni poticaji i pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima. Na prethodnim sjednicama te točke uglavnom u izvješćima ostanu u drugom planu zbog, u tom trenutku, dominantnije teme. Ovaj put posvetit ćemo se i tim drugim temama. Tako je na 181. sjednici samoborskog Poglavarstva odobrena izrada vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gornji kraj, kojim bi se omogućilo spajanje sekundarne mreže s desne strane potoka Ludvić na novo zasunsko okno. Vrijednost radova je 22.987 kuna. Također, u zoni raskrižja potoka Ludvić i Ulice Gornji kraj ispod potoka izmjestit će se i vod niskonaponske mreže kroz izgrađene betonske propuste. U Gornjem kraju Hvar će izgraditi i kanalizacijsku mrežu, nakon što je ta tvrtka dala najpovoljniju ponudu na javnom natječaju. Time se napokon rješava problem kanalizacijske mreže čitavog tog područja, nakon što je izgrađena kanalizacija kroz Vugrinščak i Rudarsku dragu. No, na Poglavarstvu je dan zadatak Komunalcu da ispita mogućnost s Vodoopskrbom i odvodnjom da se priključak na mrežu ne mora platiti odjednom, već obročno ili kroz povećanu cijenu mjesečne naknade.

Dana je suglasnost i na rekonstrukciju nerazvrstane ceste Grdanjci - kamenolom Škrobotnik. Investitor je Samoborka, koja uređuje i cestu od Bregane do Grdanjaca. Tom je prigodom gradonačelnik Filipec upozorio da je u pet slučajeva gradnja nogostupa onemogućena, jer su pojedinci prisvojili koridor ceste pa će se, u suradnji s mjesnim odborom i ŽUC-om, tražiti izmještanje tih ograda.

Odobrena je izrada projekta pješačke staze od Osnovne škole Mihaela Šilododa u Svetom Martinu pod Okićem prema Podgrađu dužine 250 metara. Odobreno je čišćenje i sanacija postojeće oborinske odvodnje u Domaslovcu, nakon čega bi se izgradio i nogostup uz nogometno igralište. Oborinska odvodnja uredit će se i u Martinovoj i Mihovilovoj ulici u Hrastini. Mjesnim odborima Klake i Braslovje odobrena je nabava materijala (cakumpaka) za uređenje putova.

Poglavarstvo je na ovoj sjednici prihvatilo i prijedlog Samoborskog športskog saveza o dodjeli mjesečnih naknada za petero nadarenih mladih sportaša. Nakon provedenog internog natječaja za tu naknadu predloženi su i potom povrđeni u prvoj kategoriji Matej Tomazin iz Karate kluba Samobor – Anindol i Ivona Štrkalj iz Ženskog rukometnog kluba Samobor Triglav osiguranje koji će dobivati po 1.000 kuna mjesečno, a u drugoj kategoriji po 750 kuna dobivat će Filip Turk iz Brdsko-biciklističkog kluba Šišmiš, Domagoj Jagodić iz Rukometnog kluba Rudar i Lucija Kirschenheuter iz Gimnastičkog kluba Samobor. Na kraju je odobrena i nabava termovizijske kamere za Javnu vatrogasnu postrojbu Samobor, koju prema Zakonu moraju posjedovati za potragu preživjelih u ruševinama. Njena nabavna vrijednost je 97.000 kuna.

M.Š.

Ekološka renta

Mjesni odbori Vrbovec, Medsave i Savrščak imaju osiguranih 150.000 kuna u proračunu na ime ekološke rente zbog blizine odlagališta otpada Trebež. Na Vijeću mjesnog odbora usvojen je zaključak da se dio tih sredstava utroši za nabavu računala za društveni dom za potrebe mladeži, za sanaciju parkirališta i opremanje kuhinje u društvenom domu, a dio su donirali crkvi u Domaslovcu i DVD-u Vrbovec. Preostali dio u iznosu od 98.557 kuna utrošit će se za pripreme asfaltiranja cesta i ulica u mjesnom odboru.

 
31.03.2009.

Promjene u vodstvu Udruge umirovljenika Grada Samobora

Alojz Gross novi predsjednik

Promjene u vodstvu Udruge umirovljenika Grada Samobora

Izbor za novog predsjednika Udruge umirovljenika Grada Samobora bio je vrlo neizvjestan i bio je potreban drugi krug tajnog glasovanja da bi se dobio novi čelnik udruge. Oba kandidata, Alojz Gross i Drago Šešerinec, dobila su po 30 glasova izaslanika, uz jedan nevažeći listić pa se morao pripremiti drugi krug. U njemu je odlučio jedan glas - Gross je dobio 30, a Šešerinec 29 glasova, uz 2 nevažeća listića. Jednoglasno je prihvaćeno da dosadašnja predsjednica Katarina Frketić u narednom razdoblju obnaša dužnost dopredsjednice, dok će Nadzorni odbor sačinjavati Višnja Budi, Verica But i Danica Čeh.

Prije izbora prihvaćena su izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2008. godini. Istaknuto je da Udruga broji 2830 članova koji se moraju boriti s najavljenom recesijom i krizom. U Samoboru je dodatni problem nepostojanje Doma umirovljenika, pa je naglašeno da je to potreba koja se mora realizirati u što skorijem razdoblju. No, umirovljenici su svjesni mogućnosti da Dom u rukama privatnika znači i realnu opasnost da si ga većina umirovljenika ponovno neće moći priuštiti. Postavljeno je i pitanje zašto je prostor stare škole u Lug, prije nekoliko godina prodan privatnom investituru, iako je bio planiran upravo za Dom umirovljenika, te je upozoreno da na čitavom prostoru Zagrebačke županije nema bolnice, niti je riješeno pitanje hospicija i palijativne skrbi.

U izvješću je dotadašnja predsjednica Katarina Frketić istaknula da se, u suradnji s Gradom Samoborom, poboljšava situacija oko prijevoza umirovljenika, navodeći i sve aktivnosti koje su provođene tijekom prošle godine.

Pohvale njenom radu u protekle četiri godine i radu cijele udruge izrekli su gosti ove izborne skupštine - predsjednik samoborskog HDZ-a Tomislav Masten, zamjenik predsjednika samoborskog DC-a Marijan Lukšić, Olga Mardešić iz HSU-a, predsjednik Gradskog vijeća Boris Makarun i gradonačelnik Grada Samobora Antun Dubravko Filipec. Oni su pohvalili rad udruge, pohvalivši rukovodstvo što je uspjelo potpuno sanirati financijske dubioze svojih prethodnika. Gradonačelnik Filipec je istakao i obvezu Grada, bez obzira tko će pobijediti na predstojećim izborima, izgradnja Doma umirovljenika, a Grad će pomoći kroz svoje programe socijalne skrbi, ukoliko dođe do privatne inicijative na tom planu.

Na kraju Skupštine novi je predsjednik Udruge umirovljenika Alojz Gross, zahvalivši na povjerenju, predao priznanje na učinjenom Katarini Frketić, a potom istaknuo da će se u udruzi i dalje ponašati krajnje ekonomično. U planu je i uvođenje dnevnog boravka za umirovljenike. Gross je naglasio i da je udruga humanitarna i nestranačka organizacija i da okuplja ljude različitih političkih uvjerenja, što znači da se na izborima neće opredjeljivati, već prepustiti članovima da sami procijene razliku između obećanja i realizacije.

Mato Šipuš

 
31.03.2009.

Novo zasjedanje starih gradskih vijećnika

Raspisani izbori za mjesnu samoupravu

Novo zasjedanje starih gradskih vijećnika

Gradsko vijeće Svete Nedelje na svojoj je 29., najvjerojatnije pretposljednjoj, sjednici u ovom mandatu, održanoj 23. ožujka u gradskoj vijećnici, odlučilo, između ostalog, o raspisivanju izbora za mjesnu samoupravu, odnosno za vijeća mjesnih odbora. Birat će se 10 vijeća s po 7 do 11 članova. U odnosu na izbore za lokalnu samoupravu, tj. gradonačelnika i njegove zamjenike, te Gradsko vijeće gdje će cijeli grad biti jedna izborna jedinica, za mjesnu samoupravu formirat će se 10 izbornih jednica. Po 7 članova ubuduće bi trebala imati vijeća sljedećih mjesnih odbora: Brezje, Jagnjić Dol, Mala Gorica sa Srebrnjakom, Sveta Nedelja sa Svetonedeljskim Bregom i Orešje. Po 9 članova mjesnog odbora imat će Bestovje, Kerestinec s Kalinovicom i Žitarkom, Novaki i Rakitje, a 11 vijećnika u mjesnom odboru imat će najveći Strmec. Rokovi za ove izbore počet će teći paralelno s izborima za lokalnu samoupravu, čije se raspisivanje očekuje nakon Uskrsa. U kratkoj raspravi o ovoj točki dnevnog reda, neki su gradski vijećnici primijetili da će se povelik broj članova mjesnih vijeća možda i teško međusobno dogovarati i usuglašavati. No, s druge strane to će omogućiti bolju zastupljenost u mjesnim vijećima kandidatima više stranaka. Potegnuto je i pitanje troškova izborne promidžbe na što će, prema riječima gradske tajnice Katje Čižmešije, pravo ostvariti oni gradonačelnički kandidati, odnosno stranke, koji osvoje više od 10% glasova.

Za strogo središte Svete Nedelje gradski su vijećnici izglasali Urbanistički plan uređenja koji je obrazložio Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, rekavši da je riječ o 27 hektara zemljišta koje obuhvaća povijesnu i administrativnu jezgru grada, otvarajući perspektive za budućnost.

- Rijetkost je – naveo je Hebar – da se istovremeno rade podloge za zaštitu i prirodne i kulturne baštine kao što je ovdje slučaj. Dvije trećine prostora koji se uređuje ovim planom stambena je zona, otprilike četvrtina otpada na zelenilo, dok su ostalo druge namjene.

- Cijela parcela ispod crkve i župnoga dvora pod zaštitom je kao vrijedna veduta, a konzervatori su i neke druge objekte na ovom relativno malom području preventivno zaštitili – istaknuo je Hebar i dodao da se sve to pretače u smjernice daljnjega razvoja, koji respektira sadašnju cestovnu mrežu, ali predviđa i novu prometnicu ispod ambulante u pravcu zapada.

U predviđanju nove stambene izgradnje nije se, prema Hebarovim riječima, težilo megalomanskim zahvatima, ali ni isključivom očuvanju tradicije u prostoru. Tako su predviđene i nove parkirališne zone, gradnja doma kulture s komercijalnim sadržajima, daljnje mogućnosti za razvoj škole i preuređenje predprostora svetonedeljskog groblja. Nove javne rasprave o ovom planu neće biti, jer su njegovi izrađivači, uzimajući u obzir sve čestice, sami pozivali njihove vlasnike i u kontaktu s njima iznalazili rješenja u nadi da su u konačnici ponudili najbolje moguće zahvate u osjetljivoj gradskoj jezgri.

Prihvaćena su i izvješća o lanjskoj komunalnoj izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture, pri čemu je gradonačelnik Drago Prahin naveo da je gotovo 100-postotno izvršenje zabilježeno u izgradnji, odnosno rekonstrukciji i asfaltiranju prometnica te u izgradnji odvodnje, a nešto slabije u gradnji vodoopskrbnog sustava i javne rasvjete.

- Radilo se u skladu s raspoloživim sredstvima – istaknuo je Prahin, napominjući da se kanalizacija i dalje gradi iz kreditnog potencijala, s tim da je Grad uložio vlastita sredstva u izgradnju precrpne stanice u Rakitju.

- Na nekim smo ulicama – rekao je još gradonačelnik – ostavili habajući sloj asfalta dok se ne izvedu svi priključci, pa će to biti završeno u ovoj godini.

Uz ovu temu vezano je i jedno od pitanja iz Aktualnog sata Stjepana Bošnjaka, kojega je zanimalo zašto Grad izvodi i kanalizacijske priključke za stanare Trga Ante Starčevića. Gradski su mu čelnici odgovorili da je tomu tako, jer su oni dosad bili priključeni na zajedničke septičke jame koje se sada, u sklopu nastavka rekonstrukcije Stilinovićeve ulice, žele ukloniti iz gradskog središta, a nova će kanalizacija kružno biti prespojena na izgrađeni krak duž Ribnjaka prema magistralnom vodu u Ulici dr. Franje Tuđmana.

Edi Kirschenheuter

(www.radiosvn.com)

Manjak zbog komunalnog doprinosa

Lanjski gradski primici iznosili su 95,9 milijuna kuna, a izdaci 102,8 milijuna – istaknula je u obrazloženju godišnjeg proračunskog obračuna voditeljica financijskog sektora Biserka Delač.

- Manjak od 6,9 milijuna kuna u lanjskom gradskom proračunu – dodala je – rezultat je slabije naplate komunalnog doprinosa. No, s obzirom na desetak milijuna kuna svojih potraživanja za prihode poslovanja, Grad će svoje obveze uredno i dalje podmirivati – zaključila je Delač.

 
31.03.2009.

Požar u voćnjaku u Srebrnjaku

Brza intervencija

Požar u voćnjaku u Srebrnjaku

U mjestu Srebrnjak je u ponedjeljak, 23. ožujka, oko 17 sati, ljudskom nepažnjom došlo do požara u voćnjaku i vinogradu. Brzom intervencijom DVD-a Sveta Nedelja i samoborskih vatrogasaca požar je u vrlo kratkom vremenu ugašen i spriječena je daljnja materijalna šteta.

www.radiosvn.com

 
31.03.2009.

Na sjednici Poglavarstva odobreni važni projekti iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za razvoj kanalizacijske mreže 7 milijuna kuna

Na sjednici Poglavarstva odobreni važni projekti iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Grad Samobor je, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, odredio Komunalac kao investitora za program odvodnje, a Komunalac je potom s Hrvatskim vodama sklopio dva ugovora o sufinanciranju. Prvi se odnosi na sufinanciranje projektne dokumentacije, tj. na nastavak iz 2008. Projekta razvoja kanalizacijskog sustava Grada Samobora na iznos 2.917.500 kuna, prema kojem Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva daju 50% sredstava. Drugi ugovor odnosi se na sufinanciranje magistralnih objekata iz gradskog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na iznos 4 milijuna kuna. Od tog iznosa Hrvatske vode i Zagrebačka županija osiguravaju 1.950.000 kuna, a Grad Samobor 2.050.000 kuna. Prema tom programu nastavit će se izgradnja kolektora i glavnih sabirnih kanala u Domaslovcu i Hrastini te izgradnja kolektora Vugrinščak-Taborec-Rudarska draga. Planirana je druga faza izgradnje kolektora u naselju Otok te izgradnja kolektora u Medsavama (Vrančići).

Gradsko je Poglavarstvo prihvatilo oba sporazuma i zadužilo Komunalac da provede javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvoditelja za magistralne objekte odvodnje. Zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten rekao je kako je projekt razvoja kanalizacijske mreže jedan od najvažnijih projekata Grada, jer će u budućnosti omogućiti dobivanje sredstava iz predpristupnih fondova te omogućiti na kraju i uređenje pročistača otpadnih voda.

Nakon što je, na uporno traženje, Gradu Samoboru Povjerenstvo za upravljanje imovinom Republike Hrvatske darovalo objekt tržnice u Bregani, samoborsko Poglavarstvo je taj objekt na upravljanje dalo Komunalcu na neodređeno vrijeme, uz iskazanu potrebu da se isti uredi. Stoga je Komunalac zadužen da uspostavi tržni red, preuzme sve obveze po postojećim ugovorima o zakupu, a za sve slobodne prostore pokrene postupak davanja u zakup te pokrene sve postupke za uređenje objekta i okolnog prostora. Kao hitna mjera navedena je sanacija krova koji prokišnjava pa je gradonačelnik naložio hitnu izradu troškovnika kako bi se mogla iz proračunske pričuve osigurati potrebna sredstva za radove.

Na 180. sjednici Poglavarstva održanoj 23. ožujka odobreno je dodatnih 300.000 kuna (uz već prije predviđenih 200.000 kn) za uređenje urušenog spojnog rova između okna Kokel i okna Sveto trojstvo u rudniku Sveta Barbara u Rudama. Odobrena je i druga faza brendiranja Grada, koju će nastaviti raditi Millenium promocija, a vrijednost ugovora je 249.978 kuna. Poglavarstvo je odobrilo i zamolbu Glazbene škole Ferde Livadića pa će pomoći u financiranju troškova putovanja učenika na Državno prvenstvo u Dubrovnik. Odobrena je i zamolba Športsko ribolovnog društva Samobor i osigurano 5.000 kuna za poribljavanje Gradne i Bregane.

Mato Šipuš

Bicikli za iznajmljivanje

U vrijeme recesije i krize dobro će doći i alternativni načini prijevoza, koji će usput obogatiti i turističku ponudu grada. Riječ je o tome da će se u dane vikenda od 1. travnja do 31. listopada na Trgu kralja Tomislava moći iznajmiti bicikli, budući da je Poglavarstvo Grada Samobora prihvatilo takvu zamolbu tvrtke Milamari.

 
31.03.2009.

HNS–LD na Otruševcu predstavio Maricu Jelenić, svoju kandidatkinju za gradonačelnicu Samobora

Tamo gdje smo na vlasti – problema nema!

HNS–LD na Otruševcu predstavio Maricu Jelenić, svoju kandidatkinju za gradonačelnicu Samobora

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati nastavlja s predstavljanjem Marice Jelenić, svoje kandidatkinje za gradonačelnicu Samobora. U petak, 20. ožujka, organizirano je druženje s građanima Otruševca i Male Jazbine. Tom je prilikom Marica Jelenić u društvenom domu u Otruševcu pred desetak zainteresiranih prezentirala svoj program rada za Samobor, ali i za mjesne odbore s područja grada.

HNS kao stranka koja godinama promiče važnost djelovanja mjesnih odbora u svom programu ima i dio pod nazivom "Decentralizacija ovlasti, sredstava i znanja". Prema njemu, mjesnim odborima pripada više samostalnosti i odgovornosti, ali i više novca za realizaciju zacrtanih programa. Cilj je prebaciti dio poslova koje sada radi gradska vlast na nižu razinu, u mjesne odbore.

Da bi tako zamišljen program funkcionirao u stvarnosti, potrebno je izabrati ljude koji se žele aktivno uključiti u rad na terenu, umjesto da mjesni odbori, kao što to jest u većini slučajeva, imaju samo dekorativnu funkciju.

- Možemo s punom odgovornošću reći da oni mjesni odbori u kojima vlast ima HNS funkcioniraju besprijekorno – naglasila je Marica Jelenić.

Druženju je prisustvovao i Mladen Guliš, predsjednik HNS-a Samobor i član Gradskog poglavarstva, ujedno jedan od autora Gospodarskog programa za Samobor. Iako je prisustvovalo malo mještana, konkretnih pitanja nije nedostajalo, što je dokaz da građani žele bolju organizaciju na mikrorazini.

Aktivnosti HNS-a na terenu nastavljaju se po planu, sve do izbora.

D.K.

 

Poglavarstvo odobrilo niz malih komunalnih akcija

Promjene u vodstvu Udruge umirovljenika Grada Samobora

Novo zasjedanje starih gradskih vijećnika

Požar u voćnjaku u Srebrnjaku

Na sjednici Poglavarstva odobreni važni projekti iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

HNS–LD na Otruševcu predstavio Maricu Jelenić, svoju kandidatkinju za gradonačelnicu Samobora

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002